Skip to main content

Kommunen köper mark i centrala Älvängen för att säkra samhällsutvecklingen

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 14:36 CEST

Ale kommun köper fastigheterna Ale Utby 1:53, 2:29, 1:149, 3:98 och 3:59, blåmarkerade på bilden.

Älvängen är en av Ale kommuns huvudorter och kommunstyrelsen är överens om att samhället ska utvecklas till en attraktiv småstad. När kommunen nu köper fem fastigheter i centrala Älvängen får vi större möjligheter att påverka hur Älvängen utvecklas.

Fastigheterna ligger dels vid Älvängens pendeltågsstation, dels utefter Göteborgsvägen, som är samhällets huvudsakliga affärsgata.För att kommunen ska kunna växa behöver vi föra en offensiv markpolitik där vi har kontroll över mark som ligger i strategiska lägen. Marken som finns inom den fördjupade översiktsplanen för Älvängen har störst betydelse i Ale.

Det var i höstas som kommunens ledande politiker kom överens om att fortsätta satsa på både Nödinge och Älvängen som huvudorter för Ale kommun. Utöver att båda samhällena under de närmaste åren får flera hundra nya bostäder hamnar det nya kommunhuset i Nödinge. Ales nya seniorcentrum med äldreboende, service- och trygghetslägenheter ska ligga i Älvängen.

Vi har en tydlig strategi om att förvärva mer central mark för att kunna få fart på byggandet.Eftersom färre parter nu är inblandade kommer utvecklingen av Älvängen att kunna gå snabbare.

Köpet av fastigheterna medför fler byggrätter för bostäder, kontor och handel. När kommunen längre fram säljer marken till ett eller flera företag som vill bygga kan får vi större möjligheter att påverka vilka vi ska samarbeta med, vad som byggs på tomterna och hur fort utvecklingen går. De byggnader som ligger kvar kommer förmodligen att förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Alebyggen.

Fastigheterna kostar 35 miljoner kronor att köpa in och ger en hyresinkomst på ungefär 2,6 miljoner kronor per år.

För mer information

Andrea Wernersson, projektutvecklare, mark och exploatering
0303-33 00 34
andrea.wernersson@ale.se

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.