Skip to main content

Kommunpolitiker i Ale lyssnar på barn i förskolan

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 14:24 CEST

Ale kommun är en av 50 kommuner, landsting och regioner pejlas av Barnombudsmannen.

– Vi är utvalda och välkomnar Barnombudsmannens erbjudande att bli ännu bättre på att tillvarata barns rättigheter, säger Elena Fridfelt (C), ordförande i utbildningsnämnden i Ale kommun.

I Ale har Barnombudsmannen träffat förskolebarn vid ett par tillfällen, det yngsta bara tre år gammalt. Med hjälp av metoden Unga Direkt pratade vi om hur det är på förskolan, vad som är bra och vad som kan kännas jobbigt, som barnen nu framför till den som fattar beslut.

Barnombudsmannens uppdrag
Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
Bland en lång rad punkter i strategin sägs att barn ska få uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Pejling och dialog genomförs under tre år och vänder sig till kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter.
Barnombudsmannen reser nu runt i landet för att samla in barns åsikter och se till att de får framföra sina åsikter direkt till politiker.

Så här går en pejling till
Barnombudsmannen träffar barn och unga som har erfarenhet av det område som ska pejlas. I Ale är det förskolebarn som på sin nivå fått tillfälle att berätta om vad de vet om kränkande behandling i förskolan.
Pejlingen är en möjlighet för verksamheten att förbättra sitt arbete med barn och unga och låta dem komma till tals. Pejlingen tydliggör hur barn och unga upplever att verksamheten fungerar i praktiken och vad som kan bli bättre.

– Pejlingen i Ale visar att även små barn är kompetenta och kan bidra till bättre beslut i frågor som rör dem. Vi hoppas att kommunen även i fortsättningen kommer att lyssna på barn och väga in deras åsikter när beslut ska fattas, säger Åsa Landberg, psykolog från Barnombudsmannen, som medverkat i pejlingen i Ale.

Ordförande i utbildningsnämnden i Ale kommun, Elena Fridfelt (C) finns tillgänglig den 18 juni på förskolan Vitklövergatan, efter klockan 14.30  för att berätta om vad barnen sa till henne som beslutsfattare.

För mer information
kontakta: Elena Fridfelt (C), utbildningsnämndens ordförande på telefon 070-7890713

Länk till Barnombudsmannens webbplats: www.barnombudsmannen.se/ 

Mer information om regeringsuppdraget Pejling och dialog: www.barnombudsmannen.se/pejling


 

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.