Skip to main content

YEE (Young Entrepreneurs Europe) reser till Afrika

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 11:39 CEST

Under vecka 41 besöker en delegation från Ale kommun Ghanzidistriktet i Botswana.  Besöket är en av aktiviteterna i ett SIDA-finansierat utvecklingsprojekt.

Deltagare i resan är båda kommunalråd Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S), kommunchef Erik Lidberg, YEE-projektledare Kjell Lundgren och projektsamordnare Joachim Wever. Projektet genomförs inom ramen för ett kommunalt partnerskap med entreprenörskap som huvudämne.

Kontakten mellan Ale kommun och Ghanzidistriktet har uppstått som en effekt av ICLD:s partnersökresa (Internationellt Centrum för lokal demokrati) till Botswana under 2011. Ghanzi District Council kontaktade sedan Ale kommun brevledes för att få till stånd ett samarbete kring utvecklingen av entreprenörskap.

I augusti i år besökte en delegation från Ghanzidistriktet utbildningen YEE, som genomfördes på ön Krokholmen. Syftet med dagen på Krokholmen var att observera utbildningens genomförande i praktiken och att delta i ett seminarium som leddes av Roger Mumby Croft, professor i Enterprise Development på Anglia Ruskin Universitet i Cambridge.

Ett liknande projekt har tidigare genomförts i Budesti, Moldavien, där Ale kommun har introducerat YEE-projektet för deltagare från Östeuropa. Utbildningen genomfördes enligt välbeprövat koncept med lärare från Oxford Brooks University och med ekonomiskt stöd från ICLD. ICLD har nu beviljat Ale kommun pengar för att genomföra en förstudie i Ghanzidistriktet i nordvästra Botswana. Syftet med det aktuella besöket i Ghanzi är dels att etablera relationer för ett framgångsrikt samarbete, dels att undersöka de konkreta förutsättningarna för framtida utvecklingsprojekt. 
Vid det tidigare mötet i Ale kommun i augusti i år har parterna identifierat solenergi och energilagringsteknik samt YEE-entreprenörsutbildningen som möjliga samverkansområden.

Resan till Botswana är helt finansierad av ICLD.

För mer information kontakta kommunalråd Mikael Berglund (M) 0704 32 03 16, Kommunstyrelsens vice ordförande Paula Örn (S )0704 32 02 71  alt YEE-projektledare Kjell Lundgren 0704-320307

Ale - Lätt att leva

Ale är en attraktiv kommun. Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att man både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis. I Ale kommun är det nära till både storstaden och landet. Just nu pågår en stor infrastrukturutbyggnad. Europaväg 45, som förbinder Ales samhällen, byggs ut till fyrfältsväg och dubbelspårig järnväg. Arbetet ger Ale fem nya pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen och därmed en helt ny tillgänglighet under år 2012.