Skip to main content

Alektum Inkasso AB hjälper skuldsatta barn

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 11:06 CEST

Den senaste tiden har probelmet med barns skuldsättning uppmärksammats och debatterats i media.

Det är idag helt lagligt att teckna avtal med personer under 18 år, så länge föräldrarna godkänner att barnet ingår avtalet. Får Alektum ett inkassouppdrag där barnet är gäldenär måste vi därför kräva barnet

på betalning och ingen annan. Att göra på annat sätt skulle strida mot lag och god inkassosed. Det är viktigt att komma ihåg att Alektum aldrig kan välja vem som ska krävas på betalning - vi kan bara se till att det avtal som träffats fullgörs.

Alektum Inkasso AB har under många år arbetat med att försöka förmå föräldrar att betala barnens skulder innan 18-årsdagen och har nu inlett ett samarbete med Konsumentverket, Kronofogden och
Datainspektionen för att försöka minska antalet skuldsatta barn i samhället. På Alektums initiativ och som ett första steg i samarbetet har Alektum nu skickat ut ett brev till 1000 skuldsatta barns föräldrar för att erbjuda dem att föra över skulder från sina barn till sig själva. Brevets utfall kommer att utvärderas tillsammans med myndigheterna under hösten för att därefter eventuellt
komma att användas av fler aktörer i inkassobranschen.
Alektum kommer naturligtvis också att även i framtiden satsa mycket på information till föräldrarna för de
barn som är skuldsatta.


För mer information, vänligen kontakta:
Peter Hellman, biträdande inkassochef och informationschef
Telefon: 031 - 34 80 114 E-post: peter.hellman@alektum.com
Om Alektum
Alektum är ett av Europas ledande inkassobolag med inriktning på konsumentinkasso och långtidsbevakning. Vår kombination av
välförpackade tjänster, professionella medarbetare och avancerat teknikstöd gör att vi kan driva in skulder åt våra uppdragsgivare
utan att äventyra deras kundrelationer. Alektum har över 150 medarbetare i åtta länder - Danmark, Finland, Holland, Norge, Polen,
Sverige, Tyskland och Österrike. Mer information finns på www.alektum.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.