Skip to main content

Alektum Inkasso AB överklagar gårdagens hovrättsdom om barns skuldsättning

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 14:10 CEST

Svea hovrätt meddelade igår dom i det pilotmål som Alektum Inkasso har drivit i samråd med Konsumentombudsmannen (KO) avseende skuldsättning av personer under 18 år.

Målet rörde frågan om det var möjligt för föräldrar att, under åren 1994 - 2008, teckna avtal i sina barns namn. Avtal tecknade på det sättet kunde nämligen leda till att barnen blev skuldsatta. Eftersom det var vanligt att avtal om köp på distans under 1990-talet ingicks på det här sättet och då lagstiftningen inte var tydlig beslutade Alektum Inkasso och KO tillsammans att få frågan utredd genom att låta domstolarna pröva den.

Överenskommelsen mellan KO och Alektum Inkasso innebar också att den part som förlorar i någon av underinstanserna skall överklaga målet till högre instans. Således kommer Alektum Inkasso - i linje med överenskommelsen – nu att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen för att få ett tydligt besked om vad som egentligen gäller.

- Alektum Inkasso och KO tecknade tidigt ett avtal där det bland annat framgår att vardera parten skall stå sina rättegångskostnader och att den skuld som just pilotmålet gäller skall efterskänkas av Alektum Inkasso oavsett målets utgång. Detta eftersom det är viktigt att få frågan prövad, inte minst för alla ungdomar som blivit skuldsatta av sina föräldrar, säger Peter Hellman som är jurist och ombud för Alektum Inkasso. 

Innan målet är slutligt avgjort har Alektum Inkasso beslutat att inte kräva betalning från någon via domstol eller kronofogde för de skulder som uppstod före deras 18-årsdag. När Högsta domstolen väl fattat beslut i målet kommer Alektum Inkasso självfallet att rätta sig efter beslutet.

- Det stora problemet med barns skuldsättning är dock egentligen inte de privata inkassobolagens eller företagens fordringar, det är tvärt om stat, kommun och landsting som har stått för majoriteten av barnens skulder. Alektum Inkassos förhoppning är naturligtvis att även dessa aktörer kommer att avvakta med indrivningsåtgärder och att rätta sig efter det beslut som Högsta domstolen kommer att meddela, avslutar Peter Hellman.

Presskontakt

Peter Hellman och Fredrik Engström på juristfirman Engström & Hellman AB har hanterat målet för Alektum Inkassos räkning. Peter Hellman är även ansvarig för Alektum Inkassos presskontakter och nås på 031 – 757 99 02. Eller peter.hellman@engstromhellman.se


Alektum Inkasso är ett av Europas ledande företag inom konsumentinkasso och långtidsbevakning och finns idag i 15 europeiska länder. För mer information, se www.alektum.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy