Skip to main content

Bristande kreditgivning kan leda till böter

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 08:50 CET

Bristande kreditgivning kan stå sig dyrt för e-handeln. Nyligen har ett flertal företag fått böter och tvingats stänga ner och strypa sina krediter på nätet med försäljningsbortfall som följd. Nu lanserar Alektum Group en unik lösning i form av ett webbaserat system – ”Enkel Konsumentkredit” som bedömer kundens återbetalningsförmåga och som gör att e-handlare och kreditgivare lättare kan uppfylla lagkraven och slippa dyra böter från Konsumentverket. 

Få e-handlare har kunnat undgå nyheten om de miljonböter som HM tvingats att betala för brister i sin kreditgivning i samband med försäljning på nätet. Bakgrunden är ett EU-direktiv som enligt konsumentverket kräver att man för vissa typer av krediter gör en omfattande kreditprövning utöver den sedvanliga kreditupplysningen.

Det är när kunden ska teckna en kontokredit eller handla på avbetalning som dessa regler gäller. Då krävs det att kunden först lämnar uppgifter om hur den egna ekonomin ser ut, vilka intäkter och kostnader man förväntas ha i framtiden, innan ett kreditbeslut kan tas.

  • Reglerna är i grunden bra och syftar till att kreditgivaren ska få en bättre uppfattning om kundens återbetalningsförmåga. Många kunder kom till oss med frågor och bad om lösningar. Snart insåg vi att vi kunde ta fram en egen produkt som löser problemet och vi märker redan ett stort intresse på marknaden, säger Gunnar Algemark som är COO på Alektum Group Information.

Enkel Konsumentkredit lanseras under februari månad. Lösningen kräver inga större it-investeringar och anpassningar i befintliga system. Modulen integreras i kundens webbshop och affärssystem och hanterar sedan all logik och dialog som krävs för att processa ansökningar, kontokrediter och långa delbetalningsplaner, helt enligt vad som krävs enligt bestämmelserna.

I praktiken går det till så att kunden loggar in med sitt BankID och fyller i sina uppgifter. Systemet analyserar sedan uppgifterna och ger svar till kreditgivaren direkt om gäldenären kreditvärdighet utifrån given information. Den sedvanliga kreditupplysningen tillsammans med detta verktyg som bedömer återbetalningsförmågan kan sedan ligga till grund för kreditbeslut.

  • Med detta system kan man dock vara trygg och säker på att man följer alla regler. Eftersom vi förvaltar systemet fullt ut kan vi se till att alltid kunna erbjuda tjänster som överensstämmer med rådande lagar och regler. Ändrar vi något i systemet slår det igenom hos alla kunder, säger Gunnar Algemark.

Reglerna om en mer omfattande kreditprövning har funnits sedan 2011 men det är först på senare tid som Konsumentverket på allvar tagit tag i frågan. Syftet med reglerna är att skapa förutsättningar för ett sundare konsumtionsklimat och åtgärden anses bidra till att minska överskuldsättningen i samhället.

  • Vi ser fram mot att lansera en ny produkt som verkligen kan förebygga överskuldsättning hos utsatta individer, en tragisk situation som drabbar alla inblandade parter inklusive inkassobolagen som ju faktiskt bara tjänar på de som kan betala. Lösningar som denna visar hur vår satsning på ett helt eget kreditupplysningsföretag bär frukt i form av innovation och fördjupade kundsamarbeten, säger Mats Augurell, CEO Alektum Group.

Enkel Konsumentkredit - En webbaserad lösning

  • Webbaserad lösning som integreras I kundens webbshop och affärssystem
  • Snyggt neutralt formulär som fylls i av konsumenten efter att hen legitimerat sig med BankID eller Mobilt BankID
  • Innebär en automatiserad process för att verifiera uppgifterna genom kreditupplysning och göra beräkningarna
  • Ger svar i form av direkt ja, direkt nej eller pending (vidare manuell kontroll krävs)
  • Enkel Konsumentkredit är fullständigt compliant mot lag och anvisningar nu och i framtiden. En förändrad praxis fångas upp av Alektum Group AB och kunden behöver inte göra egna förändringar

Presskontakt:

Gunnar Algemark, COO Alektum Group Information, telefon 0703-10 41 91 eller gunnar.algemark@alektumgroup.com.

Alektum Group är ett familjeägt europeiskt kunskapsbaserat företag inom finansmarknaden. Genom vårt partnerskap förbättrar vi våra kunders affärer och relationer när det gäller inkasso och därmed relaterad verksamhet. Vi ger stöd när det gäller att minimera kreditrisker, skapa möjligheter till bättre likviditet och effektivisera fakturaprocessen. Detta gör vi genom en tydligt definierad värdekedja som omfattar juridisk expertis, ett avancerat informationssystem samt effektiv finansierings- och faktureringsservice. Vi investerar även i hela fordringsportföljer. Vi delar våra kunders mål; vår organisation stödjer kundens affär och bevarar samtidigt deras relation med sina kunder.

Vi erbjuder enkla tjänster; rätt lösningar med rätt resultat vid rätt tidpunkt. Vi skapar nya kreativa lösningar utifrån vårt engagemang i våra kunders affär. Tack vare detta levererar vi lösningar som är grundade på vår höga standard, vår kunskap och ett konstant, tillförlitligt informationsflöde.

Alektum Group har verksamhet på 15 marknader med cirka 350 anställda och en omsättning på 500 MSEK.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy