Skip to main content

Aleris FysiologLab inviger sömnlaboratorium

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 12:50 CEST

Idag inviger Catarina Andersson Forsman, Hälso - och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting, Aleris FysiologLabs sömnlaboratorium på Riddargatan i Stockholm. Invigningen sker i samband med ett sömnseminarium där Prof. Eva Svanborg, Neurofysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping och Doc. Karl Franklin, Lungkliniken Universitetssjukhuset i Umeå föreläser om vikten av att utreda och behandla patienter med sömnstörningar.

Sömnlaboratariet - en komplett nattklinik
På det nya sömnlaboratoriet kan man, under kontinuerlig nattlig övervakning på inneliggande patienter, utreda sömn och sömnstörningar med polysomnografi - en undersökning, som utvisar kvaliteten och längden på sömnen och vissa störningar som kan uppstå medan man sover. Hos patienter med svårbehandlade andningsstörningar under sömnen ger den kontinuerliga övervakningen också möjlighet till direkt korrigering av andningshjälp och därigenom optimering av behandlingen.

Sömnstörningar ökar risken för framtida sjukdomar såväl psykiska som inom hjärt- kärlområdet - möjligen också Diabetes Mellitus.
- Under det senaste året har det dykt upp flera larmrapporter om risker med sömnstörningar och andra sömnrelaterade sjukdomar. Sömnstörningar försämrar kapacitet i yrke och social funktion. De föregår ofta depression med ett par år och kan också vara ett förstadium till andra psykiska besvär med långvarig sjukskrivning som följd. Detta innebär såväl lidande för patienter som kostnader för samhället, säger Richard Harlid, verksamhetschef för Aleris FysiologLabs kliniska mottagningar och sömnverksamhet.

- Vi har under många år erbjudit snark- och sömnapnéutredningar och behandling med bl a livsstilsråd, apnéskena och övertryck i luftvägarna (CPAP) i öppen vård. För mer komplicerade fall behövs möjligheter att under kontinuerlig övervakning optimera behandlingen. Vårt nya sömnlaboratorium kan erbjuda behandling även för denna typ av komplext sömnapnésyndrom samt ger oss möjlighet till utredning av patienter med kvarstående trötthet, trots behandling.

- Patienter med sömnsjukdomar förutom sömnapnésyndrom har tidigare haft mycket svårt att få hjälp i Stockholm och har fått söka sig utanför länet, fortsätter Richard.

För mer information kontakta
Richard Harlid, verksamhetschef Aleris FysiologLab, tel. +47 (0) 708 66 96 81
Anders Juhlin-Dannfelt, Divisionschef Aleris Diagnostics, tel. +46 (0) 702 46 41 01

Om Aleris FysiologLab
Aleris FysiologLab har norra Europas största klinik för utredning och behandling av snarkning och sömnapné. Förutom dessa sjukdomar utreder och behandlar man också hjärt-, lung- och allergisjukdomar. Aleris FysiologLab finns på Riddargatan, Sophiahemmet, Läkarhuset Odenplan och Ersta sjukhus i Stockholm, sömnverksamheten finns på Riddargatan och Sophiahemmet.

Flyg- och Dykmedicinskt Centrum på Sabbatsberg Närsjukhuset är också en del av Aleris FysiologLab.

Läs mer på www.alerisfysiologlab.se

Om Aleris
Aleris är, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, ett av Nordens ledande vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster inom fyra områden - sjukvård, diagnostik, äldreomsorg och psykisk hälsa. Aleris omsätter på årsbasis ca 2,9 MSEK och har ca 5000 anställda. Mer info se www.aleris.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy