Skip to main content

Aleris vidtar åtgärder med anledning av händelserna på Vårbacka Plaza efter den inledande internutredningen

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2013 12:46 CEST

Sedan polisen den 3 augusti påträffade en 72-årig man på det särskilda boendet Vårbacka Plaza i Vårby söder om Stockholm i ett mindre rum utan möjlighet att själv ta sig ut, har Aleris arbetat intensivt för att få fram så mycket fakta som möjligt. Aleris har bland annat intervjuat medarbetare och anhöriga samt haft kontakter med relevanta myndigheter. Aleris har ännu inte fullständiga svar i alla detaljer, men resultatet av den inledande internutredningen bekräftar att det som inträffat är allvarligt, att flera brister uppdagats och att händelsen under inga omständigheter är acceptabel.  

Med hänvisning till sekretessbestämmelserna inom äldreomsorg kan inte materialet offentliggöras, men mannen har sedan han kom till Vårbacka den 15 april 2013 vid ett flertal tillfällen vistats i rummet. Klart står att Aleris rutiner för hur mannen ska vårdas inte har följts samt att journalföringen kring mannen har varit bristfällig. Utredningen visar också att psykiatrin borde ha kontaktats i ett tidigare skede.

Med anledning av det inträffade vidtar Aleris omgående ett antal åtgärder:

  • Verksamhetschefen är arbetsbefriad och kommer så vara till dess att berörda myndigheters utredningar är klara och till dess att vi själva fått ytterligare klarhet i vad som skett.
  • Ledningen på Vårbacka Plaza har förstärkts med medarbetare som inte tidigare har arbetat på boendet, bland annat en erfaren verksamhetschef. Den nya ledningens uppgift är att säkerställa att Aleris rutiner efterlevs.
  • Bemanningen vid Vårbacka Plaza har förstärkts med sjuksköterska och undersköterskor med psykiatrikompetens. Medarbetarnas kompetens avseende boende med psykiatriska diagnoser eller psykiska funktionshinder kommer att förstärkas genom handledning och utbildning.
  • Aleris har anmält händelserna vid Vårbacka Plaza enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, vars utfall kan resultera i ytterligare åtgärder. Detta gäller även andra utredningar som pågår.
  • För att ytterligare understryka vikten av en öppen företagskultur (Aleris har sedan tidigare en whistleblowerfunktion), ska meddelarskydd införas för företagets anställda.
  • En oberoende kvalitetsgranskning av samtliga verksamheter inom Aleris Omsorg inleds.

”Det inträffade är fullkomligt oacceptabelt. Vi lägger nu betydande resurser på att få fram alla fakta på bordet, ta fram relevanta åtgärdspaket och se till att dessa implementeras på rätt sätt. Trots allt, värdesätter vi oerhört att detta uppdagats och att vi därigenom ges möjlighet att korrigera”, säger Liselott Kilaas, koncernchef Aleris.

”Vi ser oerhört allvarligt på det som inträffat och kan konstatera att vi brustit på ett antal punkter.  Som ansvarig för omsorgsverksamheten inom Aleris är min viktigaste uppgift nu att se till att vi vänder på alla stenar och drar lärdom av det som hänt så att något liknande inte sker igen. Jag har därför beslutat om en oberoende kvalitetsgranskning av samtliga Aleris omsorgsboenden”, säger Anne-Marie Svensson, VD för Aleris Omsorg AB.

För ytterligare information kontakta Anna Lihr, kommunikationsdirektör Aleris, 070-893 33 52 eller Henrik Kennedy, pressansvarig Aleris, 070-682 71 23.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy