Skip to main content

Nu invigs Båthöjden Plaza – ett unikt äldreboende beläget i Nacka

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2011 12:16 CET

Idag inviger Aleris sitt nybyggda äldreboende Båthöjden Plaza i Nacka. Ett samarbete mellan Aleris, Nacka Kommun och byggentreprenören Riflex.

- Båthöjden Plaza är ett äldreboende med nytänkande i både arkitektur, inredning och bemanning. Vi har till exempel anlitat en ljuskonsult för att belysningen ska vara så optimal som möjligt för äldre och här finns en spaavdelning. Det är även unikt med så stora gemensamhetsytor i nybyggda äldreboenden idag vilket gör att vi kan bjuda in närområdet och få ett mer levande äldreboende. Även måltidsmiljön är i fokus genom att all mat kommer att lagas på respektive enhet för att bidra till en så hemlik miljö som möjligt, säger Lise-lott Schill Brown, verksamhetschef.

- Vi satsar också stort på individuellt anpassade aktiviteter för de boende genom en starkt utökad grupp av arbetsterapeuter i personalgruppen. Det har varit stor efterfrågan på att arbeta här vilket underlättat för oss vid rekryteringen av nya medarbetare. Det är en mycket erfaren och motiverad personalstyrka som nu finns på plats för att ta emot de första personerna som flyttar in under nästa vecka, avslutar Liselott.

- Båthöjden Plaza kommer även att bli ett Kunskapscentrum för demens inom Aleris genom att vi knyter verksamheten till forskning inom demensområdet. Vi kommer från början att ha två enheter för somatiskt sjuka och fyra enheter för demenssjuka. Vi vet sedan tidigare att 4 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att ens framtida äldreboende har specialiserat sig och då framför allt när det gäller aktiviteter eller diagnos. Det här är något som vi dragit lärdom av, säger Peter Ceder, affärsområdeschef Aleris Äldreomsorg.

Är det viktigt för dig att ditt framtida äldreboende har specialiserat sig?

Ja, 41 %

Nej, 37 %

Vet ej, 22 %

Om ja, vilken inriktning är du mest intresserad av?

Utifrån aktivitet\intresse, t.ex golf, musik, mat, vin, 55 %

Utifrån den medicinska diagnosen, t.ex demens, 35 %

Utifrån sexuell läggning, 1 %

Utifrån religion, 1 %

Inriktning på språk, 1 %

(Källa: Aleris Vårdpanel, frågorna är besvarade av 1403 personer)

 

Om Båthöjden Plaza
Båthöjden Plaza är ett nytt vård- och omsorgsboende i Nacka med fokus på aktiviteter för de boende samt individanpassade lösningar. Där skapas även ett Kunskapscentrum för demens som utgår från bevisade metoder för att förbättra och förenkla för personer med demenssjukdom. Även personer som inte har en utvecklad demenssjukdom kan bo på en somatisk avdelning på Båthöjden Plaza. www.aleris.se/bathojden

Om Aleris Äldreomsorg
Aleris Äldreomsorg driver äldreboenden på ett flertal platser i landet. Det rör sig om demensboenden och boenden med somatisk inriktning för både korttidsplacering och permanent boende. På flera av Aleris äldreboenden finns även dagverksamhet.

Om Aleris vårdpanel
Aleris vårdpanel görs med hjälp av Sifos i form av en webbundersökning (SIFO:s webbpanel). Vårdpanelen genomförs årligen och i den senaste undersökningen svarade totalt 1 403 svenskar på frågor om vård och omsorg. Undersökningen är ett sätt för Aleris att ta reda på vad svenska folket tycker kring vårdfrågor och används bland annat som underlag för att utveckla företagets verksamhet. De svarande i webbpanelen består av ett riksrepresentativt geografiskt urval i åldrarna 16 till 65+ år, jämnt fördelade mellan kvinnor och män. 

Om Aleris
Aleris är ett av Nordens ledande sjukvårds- och omsorgsföretag. Aleris arbetar på uppdrag av landsting, kommuner och försäkringsbolag och erbjuder tjänster inom fyra områden – sjukvård, medicinsk diagnostik, äldreomsorg och psykisk hälsa. Aleris finns i Sverige, Norge och Danmark, har ca 5000 anställda och omsätter ca 4 Miljarder SEK. Läs mer på www.aleris.se