Skip to main content

Alingsås ett steg närmare ett vård-och omsorgscollege

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 13:48 CET

Tre förvaltningar i Alingsås kommun har tillsammans med Alingsås lasarett, Primärvården och fackliga organisationer bestämt sig för att ansöka om att starta ett lokalt vård-och omsorgscollege i Alingsås.

- Syftet med ett lokalt vård-och omsorgscollege är att kunna ge bästa möjliga förutsättningar till livskvalitet för de människor som är i behov av vård, omsorg, stöd och service. Det stärker också attraktionen för vård- och omsorgsyrken och ger en ökad möjlighet att bli anställd efter utbildning. För de som redan arbetar inom området är det en möjlighet att utvecklas inom yrket och känna yrkesstolthet, berättar Åsa Holmstrand, utvecklingsstrateg på utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun.

Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna/studenterna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb och de som redan är anställda får utveckling i sitt arbete.

Behovet av personal inom vård och omsorg kommer att öka när 40-talisterna når 80-årsåldern och ett ökat vård- och omsorgsbehov uppstår. Kommunens trendprognos 2013-2030 visar att den åldersgrupp som förväntas öka allra mest är åldersgruppen 65 år och äldre, där en ökning med ca 1400 individer förutspås.

- Målet med att starta ett vård- och omsorgscollege i Alingsås är bland annat att attrahera ungdomar och vuxna att utbilda sig inom vård- och omsorgsyrken, men också att skapa en modern och kvalitetssäkrad utbildning inom vård- och omsorgsområdet som svarar upp mot marknadens behov, fortsätter Åsa Holmstrand.

Utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden i Alingsås kommun samt Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har godkänt ansökan, vilken tillsammans med ett samarbetsavtal mellan parterna kommer att skickas till föreningen Vård- och omsorgscollege innan årsskiftet.

- I början av 2014 kommer föreningen att genomföra ett certifieringsbesök och vi hoppas att samarbetet blir certifierat under våren 2014, avslutar Åsa Holmstrand.

Styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege består av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Pacta.

Kontakt:
Åsa Holmstrand, utvecklingsstrateg på utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun, tel: 0322-61 64 95 alt. 0702-76 91 87


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy