Skip to main content

Alingsås får förnyat förtroende som Fairtrade City

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 16:00 CEST

Alingsås kommun får återigen utmärkelse som Fairtrade City. Kommunen går framåt i många avseenden och uppmärksammas av föreningen Fairtrade Sverige för flera av de insatser som gjorts under året.

Alingsås är en av 62 Fairtrade-City kommuner i Sverige som jobbar målmedvetet för att kommunens inköp och utbud i butiker och på serveringar skall bidra till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. 

Alingsås kommun ses som en föregångare då man bland annat vid några upphandlingar ställt Fairtrademärkning som ett krav i kriterierna. Detta uppmärksammas av föreningen Fairtrade City som bett om att få ta del av Alingsås goda exempel i utbildningssyfte.

   – Vi har en Fairtradestyrgrupp i Alingsås som arbetar aktivt för att öka kännedomen om Fairtrade där bland annat flera handlare, Svenska kyrkan, Hjälmareds folkhögskola och kommunen ingår. Tillsammans har vi gjort flera insatser under 2013 för att öka andelen Fairtrademärkta produkter. Därför är det extra roligt Alingsås uppmärksammas för detta på nationell nivå av Fairtrade Sverige, säger Kristina Grapenholm, ordförande i Fairtradstyrgruppen och kommunfullmäktiges ordföranden.

Alingsås ligger i framkant

I Alingsås uppvisas också en tydlig ökning av antal ställen där konsumenten kan hitta Fairtrademärkta varor. Idag går det att hitta Fairtrademärkt på drygt 50 platser i Alingsås. Detta kan jämföras med åtta platser 2008 och 33 platser 2011.

Även de kommunala arbetsplatserna i Alingsås anses av Fairtrade Sverige ligga i framkant när det gäller att ha fairtrademärkta produkter. Både volymen av Fairtrademärkta produkter ökat och även antalet platser som har Fairtrademärkta varor.

Ett annat Alingsåsexempel som lyfts av Fairtrade Sverige är att utbilda värdarna som går Evenemang & Värdskapsprogrammet i Fairtradekunskap så att dessa kan agera som ambassadörer på olika sätt. Under Alla hjärtans dag delade värdarna ut Fairtrade-märkta rosor och ett tackbrev till butiker, kaféer m fl i Alingsås som har Fairtrade-märkta produkter i sitt sortiment, för att lyfta deras engagemang.

Även nationell och global ökning

Intresset för hållbarhet, och speciellt etiskt producerade produkter, har ökat starkt de
senaste åren. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige ökade 2013 med 29 procent och översteg två miljarder kronor.  En av framgångsfaktorerna är Fairtrade City-konceptet som bland annat innebär att kommuner väljer etiskt märkta varor vid sina inköp och arbetar med informationsspridning kring rättvis handel och etisk konsumtion. Globalt finns mer nu fler än 1500 Fairtrade City-kommuner.

   – Kraften hos 1 500 Fairtrade City kommuner är enorm. När skolor, butiker, caféer och kommunhus världen över satsar på Fairtrade så gör det stor skillnad för de människor som producerat varorna. Kommunerna är med och bidrar till att miljoner odlare och anställda, inklusive deras familjer, får bättre förutsättningar för att skapa sig en ekonomisk trygghet och ett bättre liv, säger Magdalena Streijffert, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.


 

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera