Skip to main content

Alingsås företagare säger sitt om kommunens service

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 13:27 CET

Hur ser företagarna i Alingsås på kommunens service och bemötande? I dagarna inleds den nationella undersökningen Insikt som ger företagare som haft kontakt med kommunen i olika tillståndsfrågor möjlighet att säga sitt.

Ett gott företagsklimat är en prioriterad fråga för Alingsås kommun.

– Undersökningen ger oss viktiga insikter i hur företagarna upplever kontakten med kommunen. Eftersom den behandlar den del av företagsklimatet som vi i kommunen själva råder över, vårt bemötande och vår service till företagarna, är den extra intressant, säger Cecilia Reuterberg,

Enkäten kommer att skickas ut till företag som under 2012 varit i kontakt kommunen inom fem områden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Över 200 av landets kommuner deltar i undersökningen, som skickas ut 60 000 företag, varav ca 4 000 i Göteborgsregionen.

Under det senaste året har en rad aktiviteter genomförts och inletts som syftar just till att förbättra bemötandet och servicen gentemot Alingsås näringsliv.

– Vi har bland annat påbörjat ett stort utbildnings- och utvecklingsarbete kring bemötande och attityder för våra tjänstemän. Vi har också startat ett projekt som kallas "Förenkla helt enkelt", som ska leda till enklare hantering och dialog för företagarna. Nya e-tjänster har utvecklats och vi har också genomfört en enkätundersökning för att få reda på inom vilka områden som företagarna upplever att kompetensförsörjningen brister, avslutar Cecilia Reuterberg,

Utöver riktade projekt satsar kommunen också på tätare dialog med näringslivet. Detta sker bland annat genom dialogträffar, företagsbesök och gemensamma mässaktiviteter. Dessutom sker vissa digitala satsningar. Hemsidan, www.alingsas.se, kommer att förbättras och ett digitalt nyhetsbrev skickas kontinuerligt ut till näringslivet .

Företagarna kommer att få möjlighet att svara på Insikts enkät fram till maj 2013. Därefter, i slutet på juni, kommer resultatet av undersökningen att presenteras.

Kontakt
Cecilia Reuterberg, chef för hållbar tillväxt och näringsliv, tfn: 0322-61 72 04 alt. 0734-26 96 10


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy