Skip to main content

Alingsås kommun divesterar ur fossila bränslen

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2017 10:37 CEST

Alingsås kommun har nu sålt av alla sina tillgångar i företag som arbetar med fossila bränslen.    

En snabbt växande rad av institutioner, företag, fonder, universitet och städer över hela världen väljer att avyttra sina placeringar i olje-, kol- och gasföretag. I Sverige har de senaste åren bland annat följande institutioner och kommuner redan tagit detta beslut: Svenska kyrkan, Örebro, Uppsala, Stockholm, Malmö, Borås, Strömstad, Chalmers, SLU och Stockholms Universitet.

Alingsås kommun hade 2016 tillgångar i aktiefonder värda omkring 45 miljoner kronor. Majoriteten av dessa fonder hade innehav i företag som på något sätt arbetar med utvinning av fossil energi, dvs kol, olja eller fossilgas (naturgas).

- Kommunfullmäktige antog förra året Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern och dessa fastställer att nuvarande aktieinnehav i fossil energi senast år 2018 ska vara avvecklade. Vi har under 2017 genomfört en större omallokering av kommunens finansiella tillgångar och där har vi varit tydliga med att Alingsås kommun ska ha fossilfria aktieinnehav. Detta är nu genomfört och vi kommer att följa upp fondinnehaven varje år för att försäkra oss om att de även fortsättningsvis är fossilfria, säger Simon Lindau, finansekonom på kommunledningskontoret i Alingsås kommun.

Fredrik Bergman, miljöstrateg i Alingsås kommun, uppmanar hållbarhetsintresserade städer att följa Alingsås exempel.

- Alla kommuner som säger sig ta hållbarhet och klimatfrågor på allvar bör göra det som Alingsås och övriga kommuner som divesterat har gjort. Det går inte att prata om hållbarhet och samtidigt finansiera en industri som orsakar klimatförstöring. Så mycket som möjligt av kolet, oljan och den fossila gasen måsta stanna i marken om de klimatmål världens länder kom överens om i Paris i december 2015 ska kunna nås, säger han.

Kontakt:

Fredrik Bergman, miljöstrateg i Alingsås kommun, tel. 0322- 61 70 05.

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera