Skip to main content

Alingsås kommun utvecklar dialogen med invånarna

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2012 14:18 CEST

Alingsås kommun vill utveckla dialogen med invånarna och har tagit fram dokumentet Riktlinjer för planerad invånardialog i Alingsås. Riktlinjerna ska vara ett stöd när nämnderna genomför invånardialog.

Alingsås kommun har idag dialog med invånare i Alingsås kommun på olika vis och vid olika situationer. Exempelvis sker medborgardialog på det politiska planet utifrån varje politiskt partis egna ambitioner. I den vardagliga kommunala verksamheten sker också dagligen dialog mellan invånare och tjänstemän. Enligt Plan- och bygglagen sker löpande en lagstadgad dialogform med invånarna i Alingsås kommun i samband med utvecklingen av kommunen. Dialogbehov kan också uppstå på grund av debatter i media, vid bemötande av kritik, frågor, eller t om vid krishantering.

Arbetsgruppen Demokratiforum, som består av en representant från varje parti och två tjänstemän från Kommunledningskontoret, har processat och arbetet fram riktlinjer för att utveckla invånardialogen i Alingsås. Riktlinjerna ligger till grund för planerad medborgardialog utöver ovan nämnda punkter, dvs då kommunen vill bjuda in till dialog i en speciell fråga där det finns ett allmänintresse. Riktlinjerna antogs av Kommunfullmäktige den 28 mars 2012.

Representanter ur gruppen Demokratiforum kommer, med start efter semestern, att träffa de olika nämnderna för att beskriva riktlinjerna och det stöd de kan ge nämnderna i olika frågor.

Planerad invånardialog kan t ex användas när nämnden behöver få mer kunskap från invånarna inför ett beslut och när nämnden har behov av att ge invånarna mer kunskaper inför ett beslut.

Kontaktperson
Björn Franke, administrativ chef på Kommunledningskontoret, tfn: 0322-61 61 20
Björn Dahlin (M), representant i Demokratiforum, tfn: 0708-39 15 10

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera