Skip to main content

Alingsås och Svenskt Näringsliv går samman för bättre företagsklimat

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2018 09:01 CET

Alingsås företag befinner sig mitt i en högkonjunktur, nyföretagsamheten är stark och efterfrågan på medarbetare med relevant kompetens är stor. Samtidigt visar Svenskt Näringslivs ranking att företagarnas förtroende dalar och att kommunen behöver vidta åtgärder för att få ett bättre företagsklimat. Nu går Alingsås och Svenskt Näringsliv samman i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att vända trenden. 

Alingsås kommun har i dagarna tagit fram tydliga tillväxtplaner, en ny flerårsstrategi och har ett bra läge i en expansiv region. Förutsättningarna är goda. För att även växla upp arbetet kring näringslivsfrågorna har Alingsås nu tillsammans med Svenskt Näringsliv och några ytterligare kommuner i landet startat ett utvecklingsprojekt för förbättringar av företagsklimatet.

   - Alingsås har tyvärr halkat ner rejält i vår ranking av det lokala företagsklimatet i landets kommuner. Men vi ser en stor potential i kommunen. Det finns en politisk insikt och vilja till förbättringar samt enighet om att ta ett omtag i arbetet, en gång för alla. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med kommunen och det lokala näringslivet, säger Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Arbetet kommer att bli starten på ett långsiktigt arbete och inledningsvis pågå under 2018. Programmet kommer innehålla erfarenhetsutbyten med andra kommuner i Sverige, workshops tillsammans med företagen i kommunen för att sortera fram vilka frågor kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet. Samt utbildning för ledande tjänstemän.

   - Vi har gjort olika insatser de senaste åren för att vända det dalande resultatet och sett allvaret i de signaler som vi får till oss. Samtidigt inser vi att det vi gör inte är tillräckligt. Att få ingå i det här utvecklingsprojektet betyder att vi nu kan få stöd i vår process, ett värdefullt utbyte och tillgång till kompetens som kan hjälpa oss vidare mot vårt mål som är att ha Västsveriges bästa företagsklimat. Vi ger oss inte förrän vi är där, säger Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande.

Alingsås har blivit uttagna till projektet tillsammans med fyra andra kommuner; Ale, Hofors, Nybro och Östhammar. Samtidigt kopplas före detta politiker som varit framgångsrika i att driva kommunala näringslivsfrågor ihop med kommunerna, för att skapa kontaktytor och agera bollplank i frågorna.

   - Det har skett ett aktivt arbete för att förbättra förutsättningarna för näringslivet senaste året inom Alingsås Business Center och kommunens myndighetsutövning. Alingsås kommun behöver nu öka sina ansträngningar ytterligare, både politiker och tjänstemän. Vi behöver ta fram rätt strategier, åtgärder och agera för den förändring vi vill åstadkomma. Det är värdefullt att vi vågar vara självkritiska och i nära samarbete med Svenskt Näringsliv ta tag i Alingsås utmaningar. Deltagandet innebär att vi kan lära av mentorer och andra kommuners erfarenheter. Vi är mycket tacksamma för möjligheten, konstaterar Malin Helltén, t.f. Näringslivschef på Alingsås Business Center.

Målet med utvecklingsprojektet är att förbättra det lokala företagsklimatet genom bättre service, nöjdare företagare och därmed en högre placering i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Siktet är inställt mot att ta sig tillbaka till toppskiktet av landets kommuner.

OM UTVECKLINGSPROJEKTET

I utvecklingsprojektet 2017-18 vill Svenskt Näringsliv erbjuda ett program till ett urval av kommuner och därigenom för påtagliga förbättringar av företagsklimatet. I detta pilotprojekt deltar: Ale, Alingsås, Nybro, Östhammar, Hofors.

Den första delen är ett mentorskapsprogram för kommunen. Där en senior och före detta politiker som varit framgångsrik i att driva kommunala näringslivsfrågor, knyts till kommunen.

Den andra delen är att deltagande kommuner träffas till kommunmöten med olika teman. Vi är övertygade om att möten mellan kommuner där erfarenheter byts ut är ett mycket effektivt sätt att inspirera till förbättringar av företagsklimatet.

Den tredje delen är en förlängd workshop i kommunen för att sortera fram vilka frågor kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet.

Den fjärde och sista delen utgörs av utbildning för ledande tjänstemän i kommunen.

KONTAKT

Anna Gillek
Svenskt Näringsliv
tfn: 0733-987879

Daniel Filipsson 
Kommunstyrelsens ordförande (M)
tfn: 0322-616122, 0706-750804


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.