Skip to main content

Alingsås väcker lust i seminarium under årets Bokmässa

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 10:50 CEST

Drygt 100 personer var på plats idag, torsdag den den 25 klockan 10:00, för att lyssna då det lysande exemplet från Alingsås presenterades; en idé och metod kring skolan som plats för lustbaserad inlärning - och vars resultat är lysande. "Lust att lära i en lärande organisation" var rubriken på det miniseminarium som Rachel Törnell, utvecklingschef i Alingsås kommun, höll tillsammans med konsulten Kicki Oljemark utifrån sin nyutgivna bok.

- Ta tillvara på den kompetens och de resurser som finns hos våra barn, ungdomar, skolpersonal och föräldrar - en många gånger oanad potential med stora möjligheter, menade Rachel Törnell, utvecklingschef, under själva föreläsningen

- Vi måste vara varsamma med vilka berättelser vi väljer att berätta om dagens skola och förskola - beroende av hur vi pratar så påverkar det arbetsglädje för såväl pedagoger som barn och föräldrars och barns tilltro till skolan. Det finns oändligt mycket goda berättelser att lära av och att sprida för att samskapa den skola vi vill ha i framtiden, säger Kicki Oljemark.

Allt lärande börjar med nyfikenhet, tillit, trygghet och förtroende
Vad kännetecknar en framgångsrik skola? Hur skapar man en lärandemiljö med bästa möjliga förutsättningar för att få elever och personal att växa och utvecklas på ett hållbart sätt? Vilka komponenter är avgörande i "bygget" av framtidens skola? Rachel Törnell blandade frågor som dessa med underhållande och konkreta exempel från klassrumssituationer. Kicki Oljemark beskrev hur man jobbat med systematisering och metodik under årens lopp och hur detta arbetet mynnat ut i boken "En lärande organisation - Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutvecklingen. Om lusten att lära".

-  Det ska inte vara en lycklig slump om eleven råkar få en trevlig och duktig lärare. Vi måste ge alla barn de bästa förutsättningarna för lärande; att få känna sig trygg och mötas av respekt och få känna tillit. Jag är både stolt och glad över att så många kom och lyssnade på miniseminariet om hur vi kan hitta vägar till att utveckla lusten för lärandet här idag, sa Rachel Törnell, utvecklingschef, direkt efter föredraget. 

Det goda exemplet Alingsås
I Alingsås kommun har barn- och ungdomsförvaltningen sedan många år aktivt arbetat för att utveckla en lärande organisation med syfte att såväl öka barn, ungdomars och de anställdas lust att lära. Man är mycket stolt över den utveckling som skett och hur man i både förskole- och skolverksamheterna kunnat utveckla ett mer lärande klimat och en uppskattad kultur, vilket i sin tur har bidragit till såväl ökad arbetsglädje som bättre elevresultat.

Om "En lärande organisation - ..."
Boken beskriver samtalet som grund för lärande. Hjärtat för skolans organisation är klassrummet, mötet mellan elev och lärare. Men det lärande, den dialog, den kultur som författarna vill ska råda där, måste råda på alla nivåer. Även i lärarrummet, med skolledning, mellan skolledare i en kommun, förvaltningsledning och politiker menar de båda författarna. Strukturer för lärandet är också avgörande på alla nivåer. Boken beskriver den metodik och det förhållningssätt som använts av Barn- och ungdomsförvaltningen de senaste tio åren och ger läsaren konkreta exempel som fungerar på förskolor och skolor i Alingsås.

Besök också Alingsås kommun i vår monter på Bokmässan: C0015. Där finns också boken  "En lärande organisation - Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutvecklingen. Om lusten att lära" att tillgå till speciellt förmånligt mässpris.

 

Kontakt

Cecilia Knutsson, förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen
Tel: 0322 - 61 64 22

Rachel Törnell, utvecklingschef Barn- och ungdomsförvaltningen
Tel: 0322 - 61 70 67
Mobil: 0706-86 79 39


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy