Skip to main content

Alingsåsarna nöjda med sin äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 08:00 CET

Äldreomsorgen i Alingsås är tryggare och de som tar del av den är mer nöjda än
riksgenomsnittet. Och i Västra Götalandsregionen ligger Alingsås i den absoluta
toppen. Det visar landets första heltäckande undersökning av de äldres syn på
äldreomsorgen, som Socialstyrelsen nyligen publicerat.

Sveriges äldreomsorg mår bra överlag och i Alingsås är de äldre som tar del av omsorgen till och med lite nöjdare än snittet. Hela 87 procent av de som bor på kommunens äldreboenden uppger i undersökningen att de eller deras anhöriga är nöjda. För hela landet är samma siffra 83 procent. Inom hemtjänsten i Alingsås kommun är en ännu större andel av dem som får hjälp nöjda – 93 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 90 procent.

– De goda resultaten inspirerar våra anställda att fortsätta arbeta för de äldres bästa. Undersökningen gör det möjligt att se resultat för varje enhet, vilket också motiverar till att vara bäst i kommunen. Sammantaget bidrar detta till en fortsatt positiv utveckling av verksamheterna, säger Catharina Johansson, förvaltningschef på vård- och äldreomsorgsförvaltningen.

I hemtjänsten i Alingsås kommun uppger nästan alla – 99 procent – av dem som får hjälp att de får ett bra bemötande. För hela landet är siffran två procentenheter lägre, 97 procent.

– Under flera år har vi arbetat med bemötande och värdegrundsfrågor, som vi ser som centrala för god kvalitet inom våra verksamheter, säger Catharina Johansson.

Socialstyrelsen står bakom denna första heltäckande undersökning av landets äldreomsorg. Mätningar har tidigare gjorts bland ett urval av dem som tar del av svensk äldreomsorg inom hemtjänsten och på äldreboenden. Därmed kan vissa jämförelser göras med tidigare års resultat.

Ett område som äldreomsorgen i Alingsås har arbetat aktivt med att utveckla under de två senaste åren (2012 och 2013) är att genom olika aktiviteter skapa social gemenskap. I undersökningen syns också en förbättring på just detta område i förhållande till genomsnittet i landet. Från att ha legat under denna siffra hamnade Alingsås förra året (2012) två procent över. Och nu, ett år senare, är en ännu större andel nöjda med aktiviteterna – Alingsås kommun ligger på 72 procent
jämfört med 63 procent för hela Sverige.

– Det är roligt att få svart på vitt att våra ansträngningar ger resultat, säger Catharina
Johansson.

Undersökningens baseras på alla som bor på äldreboenden i Alingsås kommun, och både boenden i kommunal och privat regi finns med. Hela resultatet finns på
www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning


Kontakt
Catharina Johansson, förvaltningschef vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Alingsås kommun.
Tfn: 0322-61 66 49.
E-mail: catharina.johansson@alingsas.se


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera