Skip to main content

Alingsåsarnas idéer blir grunden i ny översiktsplan

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 13:04 CET

Sammanställningen ska användas som underlag för politikerna när de beslutar om översiktsplanens inriktning.

– Det är viktigt att översiktsplanen stämmer överens med vad kommuninvånarna ser för möjligheter och hot för framtiden. Det är förstås omöjligt att tillgodose allas intressen, men vi har fått en bra bild av vilken utveckling flest människor vill se, säger AnnaKarin Fridh, projektledare för översiktsplanen.

 Vad är det då för synpunkter som kommit fram?
– Många har till exempel tryckt på behovet av bostäder och arbetsplatser för unga och att det är viktigt att värna natur- och kulturvärden, berättar AnnaKarin Fridh.

Det övergripande målet för översiktsplanen är att nå en hållbar utveckling, där ekonomiska och sociala värden går hand i hand med ett värnande av våra naturresurser för framtiden. Översiktsplanen väger samman olika intressen till en samlad bild av hur kommunens mark och vatten ska användas.

– Det kan ibland bli svåra avvägningar som måste göras. Därför är det bra att översiktsplanen tas fram i en demokratisk process där alla får möjlighet att komma till tals, säger AnnaKarin Fridh.

Förutom höstens öppna möten, där tjänstemän och politiker tagit del av alingsåsarnas syn, har det även funnits en enkät på kommunens hemsida med frågor om hur man ser på kommunens och sin orts framtid. Utöver detta har ungdomar i ungdomsfullmäktige och en klass på Alströmergymnasiet bjudits in till en workshop om kommunens utveckling.

Allmänhetens synpunkter har sammanställts och finns på kommunens hemsida, www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/ny-oversiktsplan

Under kommande vår och höst ska samhällsbyggnadskontoret arbeta fram ett förslag till översiktsplan. I förslaget kommer det bland annat att finnas strategier för hur kommunens orter ska utvecklas. När förslaget är färdigt ska det ut på samråd och då har allmänheten åter möjlighet att komma med idéer och synpunkter. Detta beräknas att ske under tidig vår 2013. Efter samrådet bearbetas förslaget och ställs ut igen för ännu en omgång av synpunkter.

Översiktsplanen beräknas att vara antagen av kommunfullmäktige våren 2014.   

Kontakt:
Elin Werner, biträdande projektledare för översiktsplanen, tfn: 0322-61 72 62

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.