Skip to main content

​Alingsåsföretagare mer trygga än genomsnittet

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 14:38 CEST

Alingsåsföretagare upplever större trygghet än i många andra kommuner.
Det framkommer i Svenskt näringslivs enkätundersökning kring hur företagare upplever problem med brottslighet.
- Jag ser det som glädjande samtidigt som jag tror det är bra att fortsätta med våra gemensamma aktiviteter för att öka tryggheten ytterligare, menar Alingsås kommuns näringslivschef Magnus Thordmark.

I Svenskt näringslivs nya enkätundersökning svarar 46 procent av företagarna i Alingsås att de inte upplever några problem med brottslighet. Det är fem procentenheter fler än över hela landet, där motsvarande siffra är 41 procent. Även i jämförelse med grannkommuner som Vårgårda och Lerum tenderar alingsåsföretagarna vara något tryggare.

I Vårgårda kommun tycker 35 procent att brottsligheten inte är något problem alls och i Lerum är siffran ännu något lägre. Vidare tycker endast sex procent av Alingsås företagare att brottsligheten är ett problem i hög utsträckning medan 10,5 procent upplever samma sak på riksnivå. För Vårgårdas del tycker nästan tio procent att brottsligheten är ett problem i hög utsträckning och i Lerum ligger samma siffra på 14 procent, vilket alltså är en bit över riksgenomsnittet.

-Det är skönt att läsa att Alingsåsföretagen generellt uppfattar att brottsligheten inte är ett stort problem, säger Magnus Thordmark som samtidigt vill vara tydlig med att de ansatser som tagits för att öka tryggheten ytterligare är viktiga att jobba vidare med:

-Varje brott är ju ett slag mot det enskilda företaget och företagaren. Jag tycker därför att det är bra att det i Alingsås har initierats en butikssamverkan, och tillsammans med Alingsås Handel har vi genomfört aktiviteter med bland annat kommunpolisen och Svensk Handels säkerhetsansvariga.

När det handlar om vilka typer av brott som företagarna bedömer sig ha störst risk att drabbas av tycker Alingsåsföretagen helt i linje med övriga landet. Bedrägeri, såsom bluffakturor, bedöms som den största risken och sedan följer i tur och ordning inbrott/rån, skadegörelse och stöld/snatteri.

En annan fråga gäller hur företagarna tycker att brottsligheten har förändrats under de senaste två åren. I hela Sverige upplever nästan 31 procent att brottsligheten har ökat medan nästan 29 procent av företagarna i Alingsås kommun tycker samma sak.

Totalt har 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker svarat på enkäten som ligger till grund för resultatet.

Kontaktpersoner:

Magnus Thordmark, näringslivschef
0322 - 61 70 29
magnus.thordmark@alingsas.se

Peter Grönberg, kommunikatör
0322 - 61 60 63
peter.gronberg@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.