Skip to main content

Allt fler alingsåsare slipper åka till återvinningsstationen

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 14:58 CET

I Alingsås kommun står miljöarbete och hållbarhet högt på agendan och nu införs Fastighetsnära insamling (FNI) i ytterligare en del av kommunen. Denna gång är det boende i Kullingsberg, Kavlås, Eriksberg, Hedvigsberg, Stadsskogen och Lövekulle som får möjligheten att, förutom brännbart avfall och matavfall, även sortera papper, glas, metall och plast i nya kärl som töms vid bostaden.

– Det känns kul att allt fler alingsåsare får möjlighet till FNI, något som ger vinster både för kunderna och miljön. I det område där vi nu inför FNI har sex av tio hushåll valt att ansluta sig, men vi hoppas på fler. Målet är 80 %, berättar Dan Olsson, driftchef på Bälinge avfallsanläggning.

För de hushåll i Kullingsberg, Kavlås, Eriksberg, Hedvigsberg, Stadsskogen och Lövekulle som ska börja använda sig av FNI startar tömingen av de nya kärlen den 12 och 13 december. Kärlen kommer därefter att tömmas varannan vecka.

Alingsås kommun ligger i framkant när det gäller arbetet med avfall och återvinning, vilket väcker stor uppmärksamhet. På Avfall Sveriges höstmöte (Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning) samlades 480 deltagare från olika kommuner runtom i landet och där var Alingsås kommuns arbete med införandet av Fastighetsnära insamling en av punkterna på dagordningen

– Vi från Alingsås kommun fick förmånen att berätta om hur vi arbetat med att införa fastighetsnära insamling här, vilket väckte stort intresse och många frågor från representanter från kommuner runt om i landet som ännu inte startat införandet av fastighetsnära insamling, berättar Anna Hansson, projektledare för införandet av FNI i Alingsås.

Syftet med satsningen på fastighetsnära insamling har varit att göra det enklare för alingsåsarna att återvinna sina förpackningar och tidningar och därigenom minska belastningen på miljön. Anna Hansson berättar om hur resultatet ser ut hittills:

– Ett år efter införandet i kommunens första område, som bland annat omfattar Tegelbruket, Saxebäcken, Kvarnbacken och Dammtorpet och Enehagen kan vi se att den insamlade mängden matavfall ökat med 5 % och att det brännbara avfallet minskat med 20 %. I början på nästa år kommer vi göra en större undersökning av det insamlade avfallet för att kunna dra större slutsatser av resultatet av FNI.

FNI införs succesivt i kommunen, område för område. Näst på tur står område fem, som omfattar Klinten, Tuvebo, Prästeryd, Dammen, Torvmossen, Mariedal och Rothoffskärr. Där kommer FNI att införas i april 2014.

Kontakt
Anna Hansson, projektledare för införandet av FNI, tel: 0322-61 63 08, e-post: anna.hansson@alingsas.se

Dan Ohlsson, driftchef på Bälinge avfallsanläggning, tel: 0322-61 63 07, e-post: dan.ohlsson@alingsas.se


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera