Skip to main content

Anna-Karin Hatt (C) inviger Nordens första nollenergiskola i Alingsås

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 16:39 CEST

Den 28 augusti invigs Träffpunkt Stadsskogen i Alingsås – ett nytt, unikt stadsdelscentrum – av IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C). Träffpunkt Stadsskogen är en av de största miljösatsningarna i Alingsås kommun, som ligger långt fram inom såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Här finns Nordens första skola som klassats som nollenergihus, vilket innebär att byggnaden på ett år själv producerar lika mycket energi som den förbrukar. Lärandet har också en central roll i Träffpunkt Stadsskogen – exempelvis kan eleverna följa skolans energiomsättning i realtid.

Det är ingen slump att just energiministern kommer när Träffpunkt Stadsskogen ska invigas – hållbarhet och miljösmart energiomsättning är det främsta kännetecknet för detta stadsdelscentrum. Hållbarhetstanken gäller alltifrån de bakomliggande intentionerna till valen av byggmaterial och system för drift av lokalerna.

   – Alingsås ligger långt fram när det gäller hållbart byggande och genom att vara först i Sverige med att bygga en skola som klassas som nollenergihus tas ett ytterligare steg. Det är kul att detta uppmärksammas av politiker även på nationell nivå, säger Carlos Andersson, verksamhetschef på Passivhuscentrum i Västra Götaland. 

Kärnan i Träffpunkt Stadsskogen utgörs av torget, skolan och aktivitetshallen. Båda byggnaderna är uppförda i passivhusteknik, vilket exempelvis innebär särskilda krav på isolering. När det gäller denna byggteknik har Fabs AB haft hjälp av Passivhuscentrum Västra Götaland, som finns i Alingsås kommun.

Att skolan i Träffpunkt Stadsskogen är den första skolbyggnaden i Norden som klassats som nollenergihus betyder att den på ett år själv producerar lika mycket energi som den förbrukar. Detta är möjligt genom den enorma solcellsanläggning som finns på skolans tak och som Energimyndigheten har bidragit till att finansiera.

   – Vi kan till och med konstatera att vi idag har ett plusenergihus – skolan producerar på ett år mer el än vad den förbrukar, vilket är fantastiska siffror, säger Guido Hjortheimer, projektledare på det kommunala fastighetsbolaget Fabs AB, som har hållit i byggprocessen.

Hållbarhet genomgående i allt

Att hela projektet fokuserat på hållbarhet syns även i de små detaljerna; träden som fällts i samband med byggnationen har återanvänts och blivit en del av utemiljön och de interiöra färgvalen har gjorts med omsorg för att kunna dra ner på belysningen. I aktivitetshallen samsas kultur, idrott och andra verksamheter – på dagtid i skolans regi och på kvällstid genom andra aktörer. På så vis utnyttjas uppvärmningen maximalt. 

En del av den energi som inte behövs till skolan används till aktivitetshallen, något som är möjligt genom att byggnaderna sitter ihop. En utmaning var dock att lösa frågan om hur det resterande energiöverskottet skulle tas till vara. Överenskommelse har gjorts med Alingsås energi, som gör att överskottet levereras till energibolagets nät och att fastighetsbolaget får en del ersättning för detta.

Lärandet är centralt 

För att inspirera skolans elever och personal att själva minska energiåtgången kan skolans förbrukning och produktion av energi följas på stora displayer i skolan och via Internet. Dessutom finns en översiktsbild som visar hur byggnaden fungerar ur energisynpunkt. På så vis blir eleverna medvetna om energifrågan. Detta är bara några exempel på hur lösningarna i Träffpunkt Stadsskogen blir en del av barnens och personalens vardag.

Hållbar ekonomi

För allt byggmaterial som använts till skolan och aktivitetshuset har en så kallad byggvarubedömning gjorts, där många faktorer vägts in, exempelvis tillverkning och livscykel.

Guido Hjortheimer ger ett talande exempel på hur en stark idé om hållbarhet även kan påverka val som görs när byggprocessen redan är igång. Han berättar om hur 10 000 lastbilsmil sparades in. Cirka 13 000 ton berg sprängdes bort för att jämna till marken där skolan och aktivitetshallen skulle stå. De bortsprängda massorna skulle sedan användas för att göra en jämn bädd, på vilken betongplattan skulle gjutas. I normala fall körs bergsmassorna iväg till en krossmaskin – men här transporterades istället maskinen till Träffpunkt Stadsskogen.

Projektet har varit kommunövergripande, där många aktörer och människor involverades i dialogen när Träffpunkt Stadsskogen planerades. Detta nya stadsdelscentrum ska stärka hela stadsdelens identitet. Stadsdelen Stadsskogen karaktäriseras av mötet mellan stad och natur samt av lärande.

 

Invigningen 

Träffpunkt Stadsskogen i stadsdelen Stadsskogen, Alingsås

Tid: 28 augusti 2013, ca kl 11.00-12.00

Mer information om Anna-Karin Hatts (C) besök kommer närmare invigningen. 

 

Om Träffpunkt Stadsskogen

Träffpunkt Stadsskogen är en av de största miljösatsningarna i Alingsås kommun, som ligger långt fram inom såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Detaljplanen för Träffpunkt Stadsskogen antogs av kommunfullmäktige 2009. Det övergripande mål som formulerades var att Träffpunkt Stadsskogen ska vara ”en hållbar träffpunkt för liv, rörelse och lärande”. Detta nya stadsdelscentrum knyter an till kommunens Vision 2019, som bland annat säger att Alingsås ska satsa på hållbarhet och livskvalitet. Det kommunala fastighetsbolaget Fabs AB har färdigställt Träffpunkt Stadsskogen. 

 

Mer information

Träffpunkt Stadsskogen:
www.alingsas.se/traffpunktstadsskogen

Stadsdelen Stadsskogen:
Se separat bilaga samt www.stadsskogen.se

 

Bilder Anna-Karin Hatt

Bilder på Anna-Karin Hatt för fri publicering (fotograf måste uppges) finns på Regeringens hemsida: www.regeringen.se/sb/d/13683

 

Kontakt 

Jonas Johansson, pressekreterare hos Anna-Karin Hatt, tel: 08-405 24 11, 072-208 22 71,
e-post: jonas.johansson@regeringskansliet.se

Malin Helltén, kommunikationschef Alingsås kommun, tel: 0734-14 22 96,
e-post: malin.hellten@alingsas.se

Guido Hjortheimer, projektledare Fabs AB, tel: 0706-75 08 56,
e-post: guido.hjortheimer@alingsas.se

 

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy