Skip to main content

Arkivens dag i Alingsås på lördag

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 14:15 CET

Alingsås kommunarkiv och föreningsarkivet i Alingsås håller öppet hus nu på lördag den 9 november. Då är det Arkivens dag. Särskilt uppmärksammas att de svenska kommunerna fyller 150 år. Och föreningsarkivet firar 50-årsjubileum.

Arkiv är en guldgruva för den som vill resa i historien och nu på lördag, den 9 november, arrangeras årets upplaga av Arkivens dag. I Alingsås blir det då öppet hus från kl 10.00 till kl. 14.00 i kommunarkivet och föreningsarkivet, som båda finns på Brunnshusallén 8A.

I år uppmärksammas under Arkivens dag i Alingsås särskilt att de svenska kommunerna fyller 150 år. De första kommunalförordningarna trädde nämligen i kraft år 1863. En film om kommunernas historia kommer att visas, liksom en utställning som genom dokument och foton speglar kommunala verksamheter i Alingsås under 150 år. Därtill fyller föreningsarkivet 50 år. Emma Einarsson, kommunarkivarie i Alingsås, beskriver detta arkiv som en riktig skatt, med bland annat gamla affischer från politiska förbund, föreningar och bildningsförbund och från en biograf samt en stor pressklippsamling.

Öppet för alla
Evenemanget Arkivens dag går av stapeln i hela landet varje år i syfte att "väcka intresse för arkivens verksamhet" och att "visa nya besökare arkivens roll som kulturinstitutioner för vårt lands historia och det fria ordet". Emma Einarsson ser fram emot lördagens evenemang i Alingsås.

– Jag hoppas att de som kommer hit ska kunna sprida information om att det finns arkiv och att alla får lov att utnyttja det. Det kostar ingenting, vem som helst får komma hit och man får titta på nästan vad som helst som finns här. Och kanske kan det stimulera folk till att lära om sin historia, eller lära om sin hembygd, eller lära om hur samhället i Alingsås har förändrats – och fortfarande förändras. Att söka information direkt från källan är viktigt. 

Alingsås Släktforskarförening finns på plats i kommunarkivet och tipsar om släktforskning och informerar om verksamheten. Och Alingsås idrottshistoriska sällskap håller öppet och berättar om verksamheten i sina lokaler på Östra Kyrkogatan 3.

Historia och nutid
Hur är det då att arbeta som kommunarkivarie? Emma Einarsson beskriver hur hon arbetar både med de fysiska pappershandlingarna i arkivet och hur hon även ägnar sig åt den moderna dokumenthantering som berör handlingar som ska hamna i ett framtida e-arkiv.

– Det är roligt för man står med ena benet långt ner i historien i pappersarkivet och det andra benet har man i framtiden, säger Emma Einarsson, som tycker att det i Alingsås kommunarkiv finns många intressanta handlingar.

– Protokoll från äldre tider är väldigt spännande. Man diskuterar var man ska placera en ny skola kanske, eller hur man ska dra en ny väg genom stan.

Hon vill även lyfta fram barnavårdsnämndens och fattigvårdens arkiv som särskilt intressanta. Det kan handla exempelvis om en fars relation till sina barn eller om fattiga mödrar.

– Det är intressant, men det är ledsamt också att läsa om hur svaga har farit illa på olika sätt. Det säger väldigt mycket om hur vår syn på våra medmänniskor har förändrats och utvecklats. När kommunerna bildades på 1860-talet hade man ett helt annat sätt att ta hand om sina fattiga och sina svaga i samhället. Det har förändrats under de här 150 åren.

MER INFORMATION

De svenska kommunerna 150 år
Om kommunernas historia berättar SKL (Sveriges kommuner och landsting) på sin hemsida och i jubileumsboken "150 år av självstyrelse – Kommuner och landsting i förändring", som kan laddas ned. (Se länkar längre ned.)

Föreningsarkivet Alingsås
Ungefär 140 föreningar är medlemmar i Föreningsarkivet Alingsås, som fyller 50 år i år. Arkivet är sedan starten 1963 öppet för samtliga föreningar i Alingsås kommun, och förvarar drygt 700 föreningars handlingar. I arkivet finns dessutom en pressklippsamling, som består av drygt 4000 registrerade klipp.

Kommunarkivet i Alingsås
Ända sedan staden Alingsås grundades 1619 har det skapats handlingar genom arbetet i stadens styrelse. Styrelsens handlingar förvarades tidigare på Rådhuset. År 1974 färdigställdes moderna arkivlokaler i Brunnsgården. Här finns idag kommunarkivet för de kommunala handlingarna. Stadens äldre handlingar, från till exempel Alingsås rådhusrätt och magistrat, finns på Landsarkivet i Göteborg.
För den som är lokalhistoriskt intresserad finns mycket att hämta i protokollen från kommunalnämnd och kommunalstämma från 1863 och framåt. Mycket av det som hände i bygden finns dokumenterat här i form av beslut. För Alingsås stad ger stadsfullmäktigeprotokollen från 1896 och framåt värdefull information. Här kan man bland annat följa utbyggnaden av Alingsås. Andra exempel på handlingar som finns i arkiven är betyg, föreningsprotokoll och bygglov.
Det finns lagstadgade krav på att kommunen ska bevara allmänna handlingar och dessa förvaras i kommunarkivet. Ett annat syfte med kommunarkivet är att göra den gemensamma historien tillgänglig. Kommunstyrelsen är Alingsås kommuns arkivmyndighet och kommunarkivet är en del av kommunstyrelsens verksamhet.

VAD: Arkivens dag
NÄR: Lördag 9 november 2013, kl. 10.00-14.00
VAR: Alingsås kommunarkiv och Föreningsarkivet Alingsås, Brunnshusallén 8A (i Brunnsgårdens västra flygel) samt Alingsås idrottshistoriska sällskap, Östra Kyrkogatan 3.
ARRANGÖRER: Alingsås kommunarkiv och Föreningsarkivet Alingsås

Kontakt
Emma Einarsson, kommunarkivarie Alingsås kommun, tfn: 0322-61 72 41 alt. 073-41 54 981
E-mail: emma.1.einarsson@alingsas.se
Tomas Samuelsson, Föreningsarkivet Alingsås, tfn: 0322-176 09

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy