Skip to main content

Fördjupad granskning av Alingsåshem

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 17:09 CET

Under hösten 2012 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en fördjupad extern granskning av Alingsåshem. Granskningen har nu resulterat i en skriftlig slutrapport.

Advokatfirman Lindahl har utfört granskningen, som fokuserar på Alingsåshems ombyggnation av miljonprogrammet Brogården och byggnationen av kvarteret Ljuset.

– Rapporten visar att Alingsåshems satsningar på energieffektivt byggande i stora delar skötts korrekt. Det finns dock formella brister i upphandlingsprocessen som jag ser allvarligt på. Rapporten innehåller tre uppmaningar till kommunen som vi nu ska ta till oss och arbeta vidare med, säger Daniel Filipsson (M), kommunalråd.

I rapporten framgår att det inte funnits någon bristande affärsmässighet i renoveringen av Brogråden, som blivit jämförelsevis kostsam. Passivhusteknik är inte mer riskfyllt än någon annan motsvarande teknik och standard för energieffektivisering.

Vidare konstateras i rapporten att valet av samarbetsformen partnering har lett till en mätbart effektivare byggprocess och ökat engagemang för bygget hos arbetarna.

Den kritik som framkommer i rapporten gäller att det funnits formella brister i upphandlingen och att Alingsåshem har visat en bristfällig förmåga att kommunicera upphandlingen och byggprojekten med allmänheten.

Rapporten innehåller tre uppmaningar till kommunen. Den första gäller att kommunen uppmanas att se över Alingsåshems bolagsordning, ägardirektiv och policydokument och komplettera dessa med tydliga riktlinjer. Kommunen uppmanas också att se till att Alingsåshem följer upphandlingsregler och kommunens upphandlingspolicy. Den tredje uppmaningen handlar om att kommunen ska se till att Alingsåshem vidtar åtgärder för att säkerställa att de blir bättre på att kommunicera upphandlingen och projekten med allmänheten.

– Det pågår en bolagsutredning som ska ge en tydligare ledning och styrning av de kommunala bolagen. Kommunledningskontoret, som fått i uppdrag att genomföra utredningen, kommer med en första rapport senare i år, berättar Susanne Öström, kommundirektör.

Kontakt:

Daniel Filipsson (M), kommunalråd, tfn:0322-61 61 22 alt. 0706-75 08 04, E-post: daniel.filipsson@alingsas.se

Susanne Öström, kommundirektör, tfn: 0322-61 71 E-post: susanne.ostrom@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy