Skip to main content

Företagsservice ska öka med hjälp av brädspel

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 09:09 CET

På torsdag träffas politiker, tjänstemän och företagare under en heldag för att diskutera och förbättra näringslivsklimatet och inte minst servicen gentemot företagen i kommunen.

- Vi hoppas att den här dagen ska ge oss en ökad ömsesidig förståelse för våra olika roller och hjälpa oss att skapa förutsättningar för näringslivet i vår kommun, säger kommunalrådet Daniel Filipsson (M).

- Ett starkt näringsliv är en förutsättning för att Alingsås kommun ska fortsätta att utvecklas. Det här är ett spännande grepp, som säkert kommer att ge oss alla nya insikter, säger Ken Petersson, ordförande för Företagarna i Alingsås.

För att öka förståelsen för varandras roller ska 10 politiker, 10 tjänstemän och 10 företagare spela brädspelet SamSpelet under ledning av spelledare. Spelet möjliggör en öppen och utvecklande dialog under trevliga former.

Efter spelat analyseras spelomgången. Analysen tillsammans med resultatet av enkäter ligger sen till grund för en rapport innehållande förbättringsåtgärder. Rapporten följs sedan upp med en workshop som ska mynna ut i en handlinsplan.

Tjänstemännen representeras av chefer, handläggare och inspektörer från de samhällsbyggande funktionerna samt från upphandling, alkoholutskänkningstillstånd, brandförebyggande och mark och gata.

Kontakt:

Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande, tel. 0322-61 61 22

Ken Petersson, ordförande för Företagarna i Alingsås, tel. 0705-92 74 53

Magnus Thordmark, näringslivschef i Alingsås, tel. 0322-61 70 29

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy