Skip to main content

Forskare ska följa kommunens demensvårdsarbete

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 16:27 CET

Forskare ska nu följa Alingsås Kommuns och Bräcke Diakonis uppmärksammade samarbete kring demensvård. Bakgrunden är att regeringstillsatta Tillitsdelegationen valt ut det som ett av tolv projekt att titta närmare på för nya tankar kring tillitsstyrd ledning.
- Tillitsdelegationen vill se närmare på hur styrning med tillit kan utvecklas i offentlig sektor, och det vill vi också, säger Michaela Kronberg Thor ordförande i vård och äldreomsorgsnämnden.

Tillitsdelegationen, är en kommitté utsedd av regeringen för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning i den offentliga sektorn.
- Att på detta sätt ingå i Tillitsdelegationens arbete ser vi som ett kvitto på vårt försök att i samarbete med Bräcke diakoni, ta steget från en styrningsmodell där det ofta handlat om mätetal och utvärderingar – till en modell som snarare bygger på tillit och förtroende, fortsätter Michaela.

Det Tillitsdelegationen menar med att styra med tillit, är att balansera behovet av kontroll med att i högre utsträckning ta tillvara på medarbetares engagemang, erfarenhet och kunskap i verksamhetsutveckling. De forskare som kommer att följa samarbetet mellan Alingsås och Bräcke diakoni kommer att titta på såväl avtalsformen IOP (Idéburet offentligt partnerskap) som de arbetssätt som utvecklas inom samarbetet.

Förhoppningen är att öka förståelsen för hur och på vilket sätt avtalsformen och den utvecklade vårdkedjan skapar värde för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vårdkedjan för personer med demenssjukdom utgörs idag av äldreboendet Ginstgården, hemtjänst, vårdkoordinator på Bräcke Diakonis vårdcentral och förebyggande arbete genom exempelvis Alzheimers café.


- De forskare som kommer att medverka är Mattias Elg från Linköpings universitet och Karin Josefsson från Högskolan i Borås, där Mattias tittar närmare på kvalitetsaspekter och Karin på omvårdnadsaspekter. Vi kommer även att koppla en kommundoktorand att delta i forskningen. Förhoppningen är att på detta sätt kunna vara en aktiv del av Tillitsdelegationens arbete som sedan kan leda framtill långsiktiga, hållbara modeller för styrning baserat på ökad tillit och förtroende, säger Anders Sandberg(S) vice ordförande i vård och äldreomsorgnämnden.

Catharina Johansson
Förvaltningschef
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen
Alingsås
0322-616649, 0706-753412

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.