Skip to main content

Fortsatt satsning på e-tjänster underlättar för alingsåsarna

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 14:23 CET


Kommunen fortsätter att utveckla allt fler e-tjänster och minska pappershanteringen. Nu lanseras ytterligare 14 nya e-tjänster, vilket innebär att alingåsarna nu kan sköta över 30 ärenden helt papperslöst.

– Våra e-tjänster är en viktig del i arbetet med att tillgodose medborgarnas ökade krav på god service och tillgänglighet. Målsättningen är att den som vill på sikt ska kunna sköta den största delen av sina ärenden med Alingsås kommun via webben 24 timmar om dygnet, berättar Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås kommun.

Med e-tjänst menas en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden på elektronisk väg.

– Med e-tjänster kan vi ge medborgarna en bättre service samtidigt som kommunens administration effektiviseras och kostnaderna för handläggningen minskar. E-tjänsterna gör också att medborgarna får större insyn i hur deras ärenden hanteras i kommunen, eftersom de kan följa status på sina ärenden, fortsätter Göran Westerlund.

De 14 e-tjänster som nu lanseras gör det möjligt för alingåsarna att via webben bland annat ansöka om uppehåll i sophämtning, skolskjuts och vårdnadsbidrag. Och satsning på e-tjänster kommer att fortsätta även under nästa år.

– Under februari är det dags för nästa lansering. Då införs e-tjänster för att ansöka om grundskola, särskola och förskoleklass och även en rad tjänster för att ansöka om färdtjänst, fortsätter Göran Westerlund.

För att kunna utföra e-tjänsterna krävs att man identifierar sig med e-legitimation, vilket gör att kommunen automatiskt får rätt uppgifter. De nya e-tjänsterna hittar du på www.alingsas.se.

De e-tjänster som nu lanseras är: 

 • Intresseanmälan att bli familjehem jourhem
 • Intresseanmälan att bli kontaktperson/kontaktfamilj för barn och ungdom
 • Intresseanmälan att bli kontaktperson/stödfamilj funktionsnedsättning 
 • Ansökan om stöd till dig som vårdar en närstående som är yngre än 65 år
 • Ansökan om bostadsanpassning 
 • Ansökan för företagare som vill utföra hemtjänst
 • Ansökan om tillstånd för grävning i allmän mark 
 • Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 • Ansökan för entreprenörer om trafikanordningsplan 
 •  Ansökan om uppehåll i sophämtning 
 • Ansökan om anslutning kommunalt vatten
 • Ansökan om skolskjuts 
 • Ansökan om vårdnadsbidrag 
 • Uppsägning av vårdnadsbidrag

Här finns en förteckning över samtliga e-tjänster i Alingsås kommun http://www.alingsas.se/etjanster 

Kontakt:
Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås kommun, tfn: 0322-61 66 93, e-post: goran.westerlund@alingsas.se


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera