Skip to main content

​Hur ser alingsåsarna på sin kommun?

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 13:22 CET

Nu har alingsåsarna sagt sitt i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. I undersökningen, som genomfördes tidigare i höstas, har invånarna svarat på frågor om hur de bedömer kommunen som en plats att bo och leva på och vad de tycker om kommunens verksamheter och inflytandet i kommunen.

– Vi vill att alingåsarna ska bli mer delaktiga och få större inflytande över kommunens utveckling och i detta arbete är SCB:s medborgarundersökning är ett viktigt verktyg. Den visar vad som kan förbättras ytterligare för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare, berättar Joakim Järrebring (S), kommunalråd.

Jämfört med de andra 137 kommunerna som deltog in undersökningen ser alingsåsarna mer positivit på sin kommun som en plats att leva och bo på. Alingsås får ett Nöjd-Region-Index på 68 jämfört med riksgenomsnittet på 60. Undersökningen visar också att 62 procent av kommuninvånarna starkt rekommenderar vänner och bekanta att flytta till kommunen, vilket också det är en högre siffra är riksgenomsnittet.

Även när det gäller betyg på de kommunala verksamheterna får kommunen ett något högre betyg än riksgenomsnittet och visar upp ett Nöjd-Medborgar-Index på 59 jämfört med rikets 54.

Ett problem som Alingsås kommun tillsammans med de andra deltagande kommunerna brottas med är att svarfrekvensen dalar och allt färre väljer att ta möjligheten att tycka till:

– Vi vill kunna erbjuda alingsåsarna bra livsmöjligheter som gör att människor och företag trivs i vår kommun. Och vi vill utveckla samhället tillsammans med medborgarna. Men för att kunna göra det måste vi få veta hur alingsåsarna upplever kommunen och våra verksamheter. Därför är det angeläget för oss att få upp svarsfrekvensen. Så en viktig del i det fortsatta arbetet kommer bli att hitta vägar för att få ett större deltagande, säger kommunalrådet Joakim Järrebring (S).

Undersökningen genomfördes mellan 18 september och 10 november 2015. Totalt deltog 540 personer, vilket innebar en svarsfrekvens på 45 procent. Enkäten skickades ut med post, men det fanns även möjlighet att besvara enkäten digitalt.

Kontakt:

Joakim Järrebring (S), kommunalråd, tel: 0322-61 61 21

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy