Skip to main content

Ingen miljö- eller hälsorisk vid Lyckedeponin i Västra Bodarna

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2013 15:42 CEST

För att fastställa hur miljön påverkats av den sedan länge nedlagda Lycke-tippen i Västra Bodarna har samhällsbyggnadskontoret genomfört en miljöteknisk undersökning. Nu presenteras resultatet av undersökningen.

– Vid undersökningen uppmättes halter av bland annat zink och PAH (Polyaromatiska kolväten) i sediment vid deponisläntens nedkant. Halterna är dock inte så höga att de kan innebära en negativ påverkan på miljön, annat än lokalt. De utgör inte heller någon hälsorisk för människor som vistas i området, berättar Anna Hansson, miljöutredare på Samhällsbyggnadskontoret.

Enligt utredningen är det inte troligt att dessa förhållanden drastiskt skulle ändras till det sämre i framtiden och det bedöms därför inte vara motiverat att införa regelbundna kontroller av platsen.

Trots att deponin är sluttäckt och formellt avslutad påträffades dock synligt avfall vid besöket på plats. Merparten av detta avfall, bland annat bildäck och ett bilvrak, bedömdes ha tillkommit efter sluttäckningen 1981.

– Vi kommer nu att ta bort synligt avfall och även stänga av infarten till deponin, för att på så sätt förhindra framtida problem med otillåten dumpning av avfall i framtiden. Vi kommer också att bevaka så att ingen bygger, gräver eller deponerar olovligen i området och se till att skyddstäckningen inte på annat sätt förstörs, fortsätter Anna Hansson.

Lyckedeponi, som ligger i Västra Bodarna sydväst om Trollsjön, var i aktiv drift under åren 1956-1973.

Kontakt

Anna Hansson, miljöutredare på samhällsbyggnadskontoret, tel: 0322-61 63 08

Bengt Hellberg, exploateringschef på samhällsbyggnadskontoret, tel: 0322-61 72 30     


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.