Skip to main content

Internationellt samarbete bakom skulpturer i Alingsås

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 09:30 CEST

Genom ett samarbete mellan Alingsås kommun och den isländska ambassaden har tre nya skulpturer skapats för Träffpunkt Stadsskogen – ett nytt, unikt stadsdelscentrum som kännetecknas av hållbarhet och som invigs den 28 augusti. Skolelever har samarbetat med konstnären och satt personlig prägel på en av skulpturerna. Den officiella avtäckningen sker i samband med invigningen.

Den 28 augusti invigs Träffpunkt Stadsskogen i Alingsås, centrum i kommunens nyaste stadsdel. Deltar gör bland andra energiminister Anna-Karin Hatt (C) och det är ingen slump att just energiministern kommer när Träffpunkt Stadsskogen ska invigas – hållbarhet och miljösmart energiomsättning är det främsta kännetecknet för detta stadsdelscentrum. I samband med invigningen sker också den officiella avtäckningen av tre nya skulpturer skapade av den isländska, internationellt meriterade konstnären Brynhildur Thorgeirsdóttir. Projektet har sponsrats av den isländska ambassaden och Gunnar Gunnarsson, Islands ambassadör, deltar vid invigningen.– De nya skulpturerna är någonting utöver det vanliga, säger Britta Malmberg, chef för Kultur- och fritidsförvaltningen i Alingsås kommun.

Kärnan i Träffpunkt Stadsskogen utgörs av torget, skolan och aktivitetshallen. Båda byggnaderna är uppförda i passivhusteknik och skolan är den första skolbyggnaden i Norden som klassats som nollenergihus. Det betyder att den på ett år själv producerar lika mycket energi som den förbrukar. Ett helhetstänkande där hållbarhet utgör ledstjärna präglar detta nya stadsdelscentrum. Genom sin koppling till naturen samtidigt som de är skapade av mänsklig hand bidrar de nya konstverken till att uppfylla ambitionen om att Träffpunkt Stadsskogen ska stärka den nya stadsdelens identitet. Denna stadsdel bär kort och gott namnet Stadsskogen och karaktäriseras av mötet mellan stad och natur samt av lärande. 

Skulpturer som smälter in i miljön
Utifrån kriterierna att det skulle vara robusta utomhusskulpturer på temat ”stad och natur” fick Brynhildur Thorgeirsdóttir uppdraget att skapa den konstnärliga utsmyckningen i Träffpunkt Stadsskogen, och Britta Malmberg är mycket nöjd med resultatet:

– Skulpturerna höjer Träffpunkt Stadsskogen till en internationell nivå och bidrar till en känsla av mystik i området, precis som vi önskade.

Materialen som använts är glas, betong, sand och sten. Skulpturerna är typiska för konstnären eftersom hon alltid utgår från den plats där konstverken ska stå.

– Det var självklart för mig att detta skulle vara en landskapsinstallation och inte bara ett enskilt konstverk, berättar Brynhildur Thorgeirsdóttir, som besökte området men skapade verken hemma i lsland – alla utom ett, som gjordes på plats i samarbete med elever från Stadsskogenskolan.

Skolelever samarbetade med konstnären
Det var i slutet av maj i år som ett tjugotal elever ur årskurs 2 bidrog till arbetet med ”The Motherstone and Kids”, där barnen stod för ”Kids”, små berg i betong. Varje litet berg har en egen utformning och hyser ett ingjutet personligt objekt som barnen valt ut samt en bit glas av samma slag som i ”The Motherstone”. Brynildur Thorgeirsdóttir har sedan tidigare erfarenhet av att samarbeta med barn och hon ser mycket positivt på att eleverna deltog i arbetet.

– Att involvera barnen i att skapa landskapsinstallationen är jättebra ur utbildningssynpunkt. Det var 23 barn, åtta-nio år gamla, och de kommer att guida sina familjer och vänner i området. Det ger också en ansvarskänsla och skapar förhoppningsvis större respekt för offentlig konst, menar Thorgeirsdóttir.

De små berg som barnen gjort har placerats längs skolgården. De utgör dessutom en länk till ett annat av de nya konstverken – ”The Mountain”, ett litet berg som står intill en stig vid en lekplats. Den tredje nya skulpturen, ”The Square”, utgörs av tre enheter som liknar vulkaner, ur vilka ett stillsamt vattenflöde flyter fram. Liksom namnet antyder står detta på torget framför aktivitetshallen.  

Om Brynhildur ThorgeirsdóttirKonstnären
Brynhildur Thorgeirsdóttir är född 1955 och bor och arbetar i Reykjavik i Island. Förutom i Island är hon utbildad i USA och Nederländerna – och på Orrefors i Sverige. Här finns hon sedan tidigare representerad på bland annat Konstmuseet i Göteborg och med en skulptur i Vänersborg. Hon beskriver de tredimensionella landskap som hon skapar för ”the environmental art of the future”.  

Officiell avtäckning i samband med invigningen

Officiell avtäckning av de tre nya skulpturerna av Brynhildur Thorgeirsdóttir i samband med invigningen av Träffpunkt Stadsskogen i stadsdelen Stadsskogen, Alingsås. Deltar gör bland andra Gunnar Gunnarsson, Islands ambassadör och Anna-Karin Hatt (C), IT- och energiminister.

Tid: 28 augusti 2013, ca kl 11.00-12.00 
 

Om Träffpunkt Stadsskogen
Träffpunkt Stadsskogen är en av de största miljösatsningarna i Alingsås kommun, som ligger långt fram inom såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Detaljplanen för Träffpunkt Stadsskogen antogs av kommunfullmäktige 2009. Det övergripande mål som formulerades var att Träffpunkt Stadsskogen ska vara ”en hållbar träffpunkt för liv, rörelse och lärande”. Detta nya stadsdelscentrum knyter an till kommunens Vision 2019, som bland annat säger att Alingsås ska satsa på hållbarhet och livskvalitet. Det kommunala fastighetsbolaget Fabs AB har färdigställt Träffpunkt Stadsskogen. 

MER INFORMATION

Konstnären Brynhildur Thorgeirsdóttir:
http://brynhildur.com

Träffpunkt Stadsskogen:
www.alingsas.se/traffpunktstadsskogen

Stadsdelen Stadsskogen:
Se separat bilaga samt www.stadsskogen.se

KONTAKT

Brynhildur Thorgeirsdóttir, tel: 00354-895 98 97
Se även hemsidan (ovan).

Guido Hjortheimer, projektledare Fabs AB, tel: 0706-75 08 56,
e-post: guido.hjortheimer@alingsas.se

Kultur och fritid, Alingsås kommun
Anna Mighetto, kommunikatör Kultur och fritid, tel: 0734-26 95 53, e-post: anna.mighetto@alingsas.se 

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.