Skip to main content

​Klartecken för ett fjärde år på Alströmergymnasiets teknikprogram

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 10:13 CET

Teknikprogrammet på Alströmergymnasiet har vind i seglen. Sedan ett år tillbaka är programmet en certifierad teknikcollegeutbildning och idag kom klartecken för ett fjärde år på det populära programmet.

Totalt 32 gymnasieskolor i landet fick idag besked av Skolverket om att de tilldelats statsbidrag för att starta upp ett fjärde år på teknikprogrammet. Alströmergymnasiet är en av dessa:

– Det här är en fantastisk och spännande möjlighet för Alströmergymnasiets teknikprogram, och framför allt för eleverna som får möjlighet att ta del av denna inriktning. Det fjärde året vänder sig till de elever som har läst teknikprogrammet och som vill läsa vidare till gymnasieingenjör och därigenom fortare komma ut i arbetslivet, berättar Patrik Bredberg, rektor på Alströmergymnasiet.

Det statsbidrag som nu beviljats är för 12 elever/läsår fram till år 2020. Totalt kommer Alingsås kommun att få 108 200 kr per elev och läsår för att bedriva undervisningen.

De elever som är behöriga att söka det fjärde året, är de som antingen läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Det fjärde året på teknikprogrammet kommer att ha inriktningen informationsteknik och arbete i skolan varvas med minst tio veckors arbetsplatsförlagt lärande:
– Utbildningen sker i tät samverkan med Alingsås näringsliv. Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet, avslutar Patrik Bredberg.

Kontakt:
Patrik Bredberg, rektor på Alströmergymnasiet, tel: 0322-61 65 34 alt. 070-675 34 10

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.