Skip to main content

Kommunledningskontoret utvecklas och stärker arbetet med näringslivsutveckling och tillväxtfrågor

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 16:30 CEST

Kommunen vill stärka Alingsås näringslivsutveckling och tillväxt och har startat en förändringsprocess kring kommunledningskontorets verksamhet för att möta omvärldens nya krav. 

   - Alingsås kommun vill bygga en närmare och tätare dialog med näringslivet och stärka vårt strategiska arbete. Vi vill ta en ledande position och bli riktigt bra på service och bemötande inom entrepreneuriella frågor. Vi har tagit till oss företagarnas synpunkter och omvärldens nya krav. Därför genomför vi en omorganisation och förstärker tillväxtfrågorna så att vi bättre ska kunna möta de förväntningar som ställs på organisationen, säger Susanne Öström, kommundirektör.

Förändringarna innebär bland annat att en ny avdelning skapas med inriktning på näringslivsutveckling och tillväxtfrågor. Två näringslivsstrateger, som kommer att ha en tät dialog med företagare och föreningar, utgör en helt ny funktion. Dessa näringslivsstrateger har en viktig nyckelroll i arbetet med näringslivsutveckling och tillväxtfrågor.

Initialt är tanken också att den nya verksamheten bland annat ska inrymma funktioner som omvärldsbevakning, varumärkesfrågor, samhällsutveckling med mera. Tillsättningen av chefen för den nya avdelningen sker i dialog med näringslivet.

För att stärka utvecklingsfrågorna i kommunen ytterligare knyts Kjell Hult, tidigare avdelningschef, direkt till kommundirektören i rollen som utvecklingschef. Med förändringen följer också ett utökat ansvar inom projekt- och visionsutveckling och ett bredare utvecklingsfokus som även innefattar utvecklingsfrågor inom förvaltningarnas verksamheter.

   - Alingsås har idag en positiv utveckling med ökad inflyttning, ökat nyföretagande och en stark ekonomi. Men det finns fortfarande områden vi vill utveckla och där vi vill ta ett mer aktivt grepp för att vara en riktigt attraktiv kommun för både privatpersoner och företagare. Det finns alltid saker att förbättra. Syftet med den nya organisationen är att vässa oss ytterligare, avslutar Susanne Öström.

I samband med det nya kommunledningskontoret blir det också ökat ett fokus på upphandling, utmaningsrätt och kvalitetsuppföljning för att möta de nya kraven på ekonomisk styrning. 
En ytterligare förstärkning görs på Alingsås kommuns ekonomiavdelning genom en ny funktion inom finansförvaltning för att säkra Alingsås starka finanser. Kommunledningskontorets nuvarande ekonomichef Sven Stengard tillträder den nya tjänsten som Finanschef.

Ovanstående organisationsförändringar och tillsättningar kommer att träda ikraft under hösten 2012. Detta för att driva tillväxtfrågorna aktivt och inte tappa fart under avvecklingen av Alingsås Futurum*.

*den ekonomiska förening som haft uppdraget driva näringslivs- och turistfrågor åt kommunen de senaste 20 åren drygt.

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Alingsås. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.