Skip to main content

Kulturskolan får 750 000 kronor till jämlikt utbud

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 14:22 CEST

Kulturskolan ska få ett breddat utbud och en bättre tillgänglighet

Kulturskolan i Alingsås får 750 000 kronor av Kulturrådet – pengar som ska gå till ökad jämlikhet, och för att nå nya målgrupper.
- Bland annat kan detta öka våra möjligheter att arbeta med målet att ha ett större utbud i fler kommundelar, säger Pierre Åkerström, avdelningschef på Kulturskolan.

På uppdrag av regeringen har Kulturrådet under 2016/2017 haft i uppdrag att dela ut cirka 97 miljoner kronor för att få verksamheten i landets kulturskolor mer jämlik och för att förbättra möjligheterna för alla barn och unga att delta.

Många kommuner har sökt statsbidraget och en av de kommuner som lyckats bra i jämförelse med andra kommuner är Alingsås.
Under 2017 kommer kommunen att tilldelas 750 000 kronor.
- Vi skrev i vår ansökan att vi vill nå nya målgrupper och öka möjligheten för att nå grupper som idag är underrepresenterade i kulturskolan, förklarar Pierre Åkerström.

Redan innan pengarna från Kulturrådet tilldelades har ett projekt för att flytta delar av verksamheten till andra kommundelar än bara centrala Alingsås, sjösatts.
- Men det handlar inte bara om placering av verksamhet, utan också om att utveckla utbudet och undervisningsmetoderna, säger Pierre.

Detta är något som också går helt i linje med Kultur-och fritidsnämndens flerårsstrategi, och ordförande Staffan Albinsson (C) är mer än nöjd med utfallet av Alingsås ansökan till Kulturrådet.
- Det gläder mig mycket för lärarnas och elevernas skull att kultur- och fritidsförvaltningen i år lyckats väldigt bra med ansökan om statliga medel till Kulturskolan. De kommer väl till pass i utvecklingen av verksamheten till att bland annat ha ett utbud i hela kommunen, säger han.

Kontakt:
Pierre Åkerström, avdelningschef
0322 - 61 60 12
pierre.akerstrom@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy