Skip to main content

Livsmedelsföretagare i dialog med miljöskyddskontoret

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 08:02 CEST

Den 8 och 9 oktober bjuder miljöskyddskontoret in kommunens alla livsmedelsföretagare till en informationsträff. På programmet står, förutom dialog med företagarna, information om livsmedelskontroll, redlighet, spårbarhet och märkning.

Det är andra gången i år den här typen av träffar genomförs:

– Eftersom vi fick ett så positivt gensvar vid träffarna i februari så har vi beslutat att genomföra ytterligare en omgång träffar i år, säger Thomas Pettersson (C),ordförande i miljöskyddsnämnden.

– Höstens träffar har fått ett något annorlunda upplägg, detta för att ge mer tid åt diskussion och dialog. Samtidigt har vi en hel del viktiga nyheter att informera om. Förhoppningen är att träffarna ger företagarna användbar information och samtidigt skapar en ömsesidig förståelse för våra olika roller som företagare och myndighet, berättar miljöskyddschef Catharina Pettersson.

Om två år kommer nya regler om märkning och presentation av livsmedel. På träffen kommer information att spridas om detta, för att ge företagen möjlighet att förbereda sig på de nya reglerna. En annan aktuell fråga, som miljöskyddskontoret under året arbetat med att kontrollera, är redlighet vilket innebär att märkning, reklam och presentation inte får vilseleda konsumenten.

Vid träffarna medverkar de som arbetar med livsmedelkontroll i Alingsås kommun samt politiker från miljöskyddsnämnden.

Kontakt
Catharina Pettersson, miljöskyddschef i Alingsås kommun, tfn:0322-61 72 52, e-post: catharina.pettersson@alingsas.se

Katarina Björk-Åkesson, miljöskyddsinspektör i Alingsås kommun, tfn: 0322-61 63 35, e-post: katarina.bjork-akesson@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy