Skip to main content

​Lokala samarbeten vägen framåt för Kaféstaden

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2018 09:56 CEST

Från vänster: Anneli Schwartz, Sara Lindeman, Mikael Lindeman, Madeleine Ingeborn, Ellinor Svensson, Fredrik Larsson, Emma Arkblad och Carina Lundgren

Nu har nya handlingsplanen för turist- och besöksnäringen i Alingsås antagits. En handlingsplan som med turismen som grund ska ge skjuts åt både besöksnäringen och det lokala näringslivet.
- Kan vi få många aktörer att samverka i besöksnäringsfrågorna kan de hjälpa till att lyfta hela Alingsås, säger Anneli Schwartz, förvaltningschef Kultur- och fritid.

I nya handlingsplanen för turist- och besöksnäring i Alingsås, konstateras att turismen är världens största och snabbast växande näring, med en global tillväxt som beräknas årligen uppgå till 5-10 procent. Utbud och produkter för Alingsås kommer att utvecklas utifrån områden som kulturturism, naturturism och måltidsturism. Exempel på satsningar som lyft är de framgångsrika fikavandringarna, som är ettresultat av samarbetet med Turistrådet Västsverige och lokala aktörer. Och just samarbete är något som förväntas vara framgångsreceptet även framöver, enligt handlingsplanen.
-En del i handlingsplanen handlar om att vi ska skapa en organisation med samverkanspartners för att få en effektiv besöksnäring, som till exempel näringslivsråd, kafénätverk och liknande, Detta kommer att gynna inte bara besöksnäringen, utan hela det lokala näringslivet, säger Anneli Schwartz.

Under våren kommer därför en strategi kring hur turistbyrån ska jobba med handlingsplanen som grund. Några ändringar lär göras i jämförelse med tidigare antagna strategier, men Anneli Schwartz tror att mycket av det arbete som redan görs kan lyftas direkt in.

Och även i väntan på nya strategin arbetar Alingsås Turistbyrå för fullt. I veckan genomfördes ett uppstartsmöte för Alingsås Kafénätverk, vars syfte är att stärka de lokala kaféerna. Både Anneli Schwartz och turistbyråansvariga Carina Lundgren fanns på plats för att diskutera framtida samarbeten och synergier med nätverket. tanken är att såväl nya som etablerade samarbeten ska fortsätta lyfta Kaféstaden Alingsås både nationellt och internationellt. 
- Våra kaféer är fantastiska, säger Carina Lundgren. Derasföretagsamhet och engagemang har lyft hela Alingsås till att bli ett namn i både Sverige och världen. Flera av kaféerna är numera prisbelönta och omnämnda både i ”White Guide” och på andra ställen.

Den 14 maj medverkar Alingsås Turistbyrå vid just WhiteGuide Cafés kalas utanför Stora Teatern i Göteborg.I ett tält på området tänker KaféstadenAlingsås bjuda besökare på fika, informationoch gött häng.

- En annan trevlig sak är att vi i februari 2019, jubileumsåret, kommer arrangeraKaffe SM i Alingsås, fortsätter Carina. Det passar ju utmärkt bra i Kaféstaden Alingsås, avslutar hon.

Kontaktperson:

Kontaktpersoner:
Carina Lundgren, Turistbyråansvarig
0322-616177
carina.lundgren@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera