Skip to main content

Många butiker säljer folköl eller tobak - utan ID-koll

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 09:50 CET

35 procent av butikerna i kommunens kontrollköp sålde tobak eller folköl till nyss fyllda 18-åringar – utan att be om legitimation. Nu väntar uppföljning kring de bristande rutinerna, och sen är målet att testerna ska permanentas i Alingsås.
– Målet är att alla butiker alltid ska kolla legitimationen i osäkra fall, säger alkoholhandläggare Angelica Liljedahl

I maj 2014 infördes regleringar om kontrollköp i Alkohollagen och Tobakslagen. De nya regleringarna ger kommuner möjlighet att genomföra kontrollköp hos näringsidkare som säljer tobak och folköl för att se hur legitimationskollen fungerar. En möjlighet som Alingsås kommun nu tagit.

Under hösten har Alingsås kommun genomfört kontrollköp i 31 av de registrerade 40 butiker i kommunen där folköl eller tobaksvaror säljs.

Kontrollköpen har rent praktiskt utförts av ett antal ungdomar som nyligen fyllt 18 år.

35 % av butikerna som fick utförda kontrollköp i sin butik lät ungdomen handla tobak eller folköl utan att visa legitimation.

Eftersom personen är 18 år gammal har inget lagbrott begåtts, men resultatet visar på en brist i butikernas rutiner för att begära legitimation.

– Vi är alltså inte ute efter att sätta dit någon men för att få en bild av hur rutiner för ID-kontroll fungerar i verkligheten. Hade de här ungdomarna varit någon månad yngre hade det varit ett lagbrott och den månaden har garanterat inte gått att urskilja utan att se legitimation. Man ska vara medveten om att det är den som lämnar ut varan vid försäljning som personligen är ansvarig för att ingen under 18 år får köpa tobak eller folköl. Och den som säljer tobak eller folköl till någon som är för ung riskerar att dömas till böter eller fängelse upp till 6 månader. menar Angelica Liljedahl.

Kommunen kommer nu att följa upp resultatet i butikerna med muntlig eller skriftlig återkoppling till de som varit med i testet.

– Målsättningen är att kontrollköp ska fortsätta utföras på årlig basis i Alingsås och att de butiker som denna gång fick negativt resultat förbättrar sina rutiner så att ålderskontroll alltid görs framöver, menar Angelica Liljedahl.

Foto: Seb Creane, freeimages.com

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy