Skip to main content

Nu tar Green Landscaping över parkskötseln i Alingsås

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 17:48 CET

Green Landscaping AB tar över parkskötseln inom Alingsås stad, med start den 1 april 2015.

Green Landscaping AB tar över den parkskötsel som tekniska förvaltningen hittills skött i egen regi. I konkurrens med sju andra utemiljöföretag var det Green Landscaping AB som vann Alingsås kommuns upphandling. De lämnade det lägsta anbudet och uppfyllde samtliga krav och tilldelades därmed entreprenaden i oktober 2014. Upphandlingarna är genomförda efter beslut i såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsen. Entreprenadstarten sker den 1 april 2015.

Uppdraget omfattar parkdrift och markskötsel inom Alingsås stad, med en skötselyta på 840 000 kvm. Green Landscaping AB kommer att utföra bland annat skötsel av grönytor, parkstädningsamt plantering av växter på uppdrag av tekniska förvaltningens parkavdelning. Skötselansvaret omfattar också ett 30-tal kommunala lekplatser. Avtalstiden är tre år med möjlighet till förlängning i ett år. De elva medarbetare som idag är anställda av kommunen har erbjudits tjänst hos Green Landscaping AB.

Förslag och synpunkter lämnas till kommunen även i fortsättningenDet är tekniska förvaltningens parkavdelningsomäven fortsättningsvis tar emotförslag, synpunkter och felanmälningar rörande park- och lekplatsskötselfrån kommuninvånarna.Parkavdelningen har det övergripande ansvaret för stadens parker och grönområden, vilket innebär planering, kontroll och uppföljning av entreprenörens uppdrag. Det kommer även i fortsättningen att vara parkavdelningen som bestämmer stadens utsmyckning av vår- och sommarblommor.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.