Skip to main content

Nya förutsättningar för E20 genom Alingsås

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 13:22 CEST

Trafikverket gräver inte ned E20 genom Alingsås och därmed faller frågan om en överdäckning. Det står klart efter att Trafikverkets markundersökningar visar att en nedsänkning skulle bli drygt 50 procent dyrare än myndigheten planerat. Alingsås kommun är kritisk men anser att beskedet öppnar upp för nya möjligheter.

Trafikverket har i sin tekniska plan avsatt 880 miljoner kronor till vad man kallar Genomfart Alingsås, en ombyggnad av E20 som omfattar sträckan Hedvigsberg-Kristineholm. Planer har funnits på att sänka ner E20 på delar av vägen genom Alingsås. Men denna vision ersätts nu med andra. Det eftersom höga grundvattennivåer och höga vattenflöden gör att bygget skulle bli mycket dyrare än planerat. Pengarna till E20 genom Alingsås kommer att finnas kvar.

     – Jag väljer att se detta positivt, nu får vi mer tid att påverka utformningen så att förslaget blir ännu bättre för kommuninvånarna och staden. 880 miljoner kronor skapar förutsättningar för en modern och säker sträckning genom staden och kommunen intensifierar nu planeringen och dialogen, säger Daniel Filipsson som är kommunstyrelsens ordförande i Alingsås.

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet

Bakgrunden till ombyggnaden av E20 genom Alingsås är bland annat att man vill öka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter, öka trafiksäkerheten, minska bullret och minska barriäreffekterna. Projektet omfattar sträckan Hedvigsberg-Kristineholm. E20 kommer att förbättras också utanför Alingsås, men de etapperna berörs inte av att Trafikverket nu tänker om beträffande Alingsås.

     – Vi tittar nu på alternativa lösningar ihop med kommunen, så att framtidens E20 fyller behoven hos både Alingsås och de långväga resenärerna på E20, säger Jörgen Einarsson som är Trafikverkets planeringschef i Västsverige.

Byggstarten ligger kvar

Både Jörgen Einarsson och Daniel Filipsson säger att ambitionen precis som tidigare är en byggstart under perioden 2017-2019.

     – Omtaget innebär en möjlighet att starta om och det är en fördel för oss i Alingsås. Vi får möjlighet att ännu tydligare än förut lyfta fram förslag som verkligen är anpassade för staden. Vi har redan börjat formulera våra ambitioner och nu gäller det att inte stanna upp utan arbeta framåt, säger Daniel Filipsson.

Träffar näringslivet - vill lyfta A+

Redan under tisdagen så ska Alingsås kommun träffa representanter från Näringslivet för att diskutera framtiden för E20.

Det område industri- och verksamhetsområde som kallas A+, mellan stambanan och E20, har stor utvecklingspotential med ett mycket attraktivt och strategiskt viktigt läge. Det utgör en entré till staden.

     –  Det går att förädla A+ även utan en överdäckning, det är ett fantastiskt område och vi krokar gärna arm kring frågan med fastighetsägare och näringsliv. Vi kan göra området så mycket bättre, konstaterar Daniel Filipsson.


Kontakt:

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande i Alingsås, daniel.filipsson@alingsas.se, tfn: 0322-61 61 22, 0706-75 08 04.

Magnus Haggren, kommundirektör Alingsås kommun, magnus.haggren@alingsas.se, tfn: 0322-61 71 72, 0767-20 25 28.

Erik Hallgren, chef för Trafikverkets investeringsverksamhet i Västsverige, erik.hallgren@trafikverket.se, tfn: 10-124 16 42.

Jörgen Einarsson, planeringschef i Västsverige på Trafikverket, jorgen.einarsson@trafikverket.se, tfn: 010-123 59 57.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera