Skip to main content

Nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Alingsås

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 13:00 CEST

Trycket för att ta emot ensamkommande barn är högt.

Därför tidigareläggs starten för Alingsås kommuns planerade nya boende med två månader – och öppnas redan nu i augusti.

De ordinarie placeringar som Alingsås kommun har för ensamkommande flyktingbarn räcker inte till och därför har socialförvaltningen bestämt sig för att tidigarelägga starten av det boende som annars skulle ha öppnats i oktober. Nu kommer det istället öppnas i mitten av augusti. Boendet ligger centralt i Alingsås och har tidigare använts som korttidsboende. I nuläget rör det sig om ett mindre antal ungdomar som kan flytta in och verksamheten kan i ett senare skede överföras till andra lokaler om behoven förändras.

Behovet av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn är stort– men intresset för att jobba med målgruppen är minst lika stort.
- Många har visat intresse för att arbeta med målgruppen och vill göra en insats för att barnen ska komma in i samhället. Det är glädjande och har underlättat rekryteringen av personal, säger Tanja Mattsson, avdelningschef inom socialförvaltningen och ansvarig för boendefrågor.

I hela Sverige har hittills under året 4040 ensamkommande flyktingbarn sökt asyl, varav ca 25 procent är flickor och 75 procent pojkar. Alingsås har avtal med Migrationsverket om att ta emot 28 asylsökande barn men hittills i år har redan 38 kommit. Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för att ta emot och pröva ungdomarnas ansökan om asyl och att anvisa kommuner som ska ansvara för boende och omsorg.

Kontakt för mer information:

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy