Skip to main content

Positiv bild av Alingsås i Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 09:46 CEST

Småskaligheten, närheten till både storstad och natur, liksom kaféerna. Alingsås uppskattas på många sätt. Foto: Jonas Ingman/Turistrådet Västsverige

Svenskar i allmänhet har en positiv bild av Alingsås. Det framkommer i en ny undersökning som är en del i kommunens pågående varumärkesarbete.
- Framför allt värdesätts kommunen för sin placering i Göteborgsregionen, sin småskalighet och sin närhet till naturen, säger Peter Grönberg, kommunikatör på Alingsås Business Center.

För att få en tydlig bild av hur Alingsås uppfattas i övriga Sverige har Alingsås kommun via Alingsås Business Center låtit företaget Tendensor genomföra en varumärkesundersökning, där de lät intervjua 834 personer bosatta i hela Sverige.

I ett Attraktionsindex, där Tendensor gjort samma undersökning för ett 30-tal andra kommuner i Sverige, så hamnar Alingsås på en hedrande tolfte plats.

- Undersökningen kommer spela en stor roll i varumärkesarbetet. Den ska komplettera den bild vi har av vad Alingsåsarna har för uppfattning om Alingsås, som vi bland annat har fått från Statiska centralbyråns undersökningar, liksom de workshops och det visionsarbete som pågått under våren, säger Peter Grönberg.

Enligt undersökningen är Kännedomen om Alingsås god. Nästan hälften av de tillfrågande har varit i Alingsås, främst för shopping, arbete eller för att hälsa på en vän. En relativt stor andel kan dessutom pricka in var Alingsås ligger på kartan. När det kommer till associationer ligger Jonas Alströmer och potatis föga förvånande nära till hands. Men också närheten till Göteborg, kommunens kaféer, och att det är en charmig småstad med trähus, järnväg och E20 lyfts fram.

Fler än en av fyra har en positiv bild av Alingsås. Endast tre procent har en negativ bild. De största attraktionsfaktorerna är att det finns ett stort utbud av arbetstillfällen på pendlingsavstånd och möjlighet till väldigt goda kommunikationer. Alingsås får även goda resultat jämfört med andra kommuner, när det gäller vilken potential Alingsås besitter. Det vill säga tilltron till Alingsås framtidsutsikter vad gäller fler inflyttare, ökat antal arbetstillfällen. Anledningar att många därför kan rekommendera någon att flytta hit. Allra mest positiv inställning till Alingsås finns hos närboende. Här har över 80 procent besökt Alingsås samtidigt som de anger att de är mer benägna att flytta till Alingsås än till andra närliggande kommuner.

- Det är ju väldigt kul att resultaten i undersökningen är så positiva, då finns det mycket att arbeta med och lyfta fram. Utmaningen är nu att filtrera ner det som är våra fördelar och komma överens tillsammans om att det är det här vi ska lyfta, eftersom platsvarumärket ska kunna användas av andra aktörer än bara Alingsås kommun, fortsätter Peter Grönberg.

Sammanfattningsvis, slår han fast, visar resultatet att Alingsås kan dra ännu större nytta av de möjligheter en större och attraktiv arbetsregion som Göteborg ger, och samtidigt ha karaktären av en småstad med ett levande och välbevarat centrum.

Kontakpersoner:

Magnus Thordmark, näringslivschef
0322 - 61 70 29
magnus.thordmark@alingsas.se

Peter Grönberg, kommunikatör
0322 - 61 60 63
peter.gronberg@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.