Skip to main content

Pressinbjudan: Finn Petrén föreläser om staden för alla

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2017 11:24 CET

Kan vi uppnå tillgänglighet enbart genom lagar och regler? Finns det mer proaktiva syn- och arbetssätt som ger bättre resultat? Är tillgänglighet en omsorgsfråga eller en självklar kvalitet i allt stadsbyggande?

29 mars kommer Finn Petrén till Alingsås och föreläser på temat Staden för alla - Hur omvandlar vi måsten till möjligheter?

Det utlovas både praktiska exempel och internationella perspektiv.

Finn Petrén har en bakgrund som sociolog och filosof och den svenska departementsvärlden. Som direktör i Nordiska ministerrådet arbetade han i många år med att bygga upp ett nordiskt samarbete i handikappfrågor. Bland de många program och verksamheter han utvecklade och drev fanns Nordiska Handikappolitiska Rådet (1997-2004). Sedan 2005 har han arbetat som frilans med fokus på design för alla. Bland de kampanjer och projekt han initierat kan nämnas Värdig entré, ett samarbetsprojekt med Statens fastighetsverk och Stockholms stad om tillgängliggörande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sedan 1990-talet har han varit engagerad på både nationell och internationell nivå med utveckling av konceptet Design för alla som teori och praktik. Han är sedan 2004 ordförande i föreningen Design for All Sverige, och var under åren 2007-2013 president i den europeiska moderorganisationen EIDD Design for All Europe. Finn Petrén har föreläst i mer än trettio länder på teman som spänner mellan hållbar stadsutveckling och design för social innovation.

Tid: Onsdag 29 mars 2017 kl 17:30-18:30,

Plats: Alingsås museum

Föreläsningen är öppen för alla, ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!

Kontakt:

Kristina Avaheden, funktionshinderstrateg i Alingsås kommun, tel 0322-61 70 55

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera