Skip to main content

Prisade satsningen "Arena för lärande" blir mer tillgängligt

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 13:54 CEST

Nu blir Alingsås elevportal ”Arena för lärande” tillgänglig också för vårdnadshavarna.
- Syftet är att förenkla familjers kontakt med våra verksamheter och skapa enklare informationsvägar, säger projektledare Jonatan Lindholm.

Arena för lärande ger i dag Alingsås kommuns elever och studerande en samlad vy över de pedagogiska tjänster som erbjuds. Eleven får dessutom information från skolorna tydligt presenterat.

- Projektet har utgått från verksamhetens behov och vi ser att Arena för lärande är uppskattat och används brett bland eleverna. Därför känns det naturlig att även ge vårdnadshavarna tillgång till samma portal. Genom att släppa in vårdnadshavare i Arena för lärande får de en samlad information om sina barns skolgång, även om man har barn i olika verksamheter. Vårdnadshavare får även information direkt riktad till sig som målgrupp, till exempel inbjudan till föräldramöte, veckobrev samt aktuella e-tjänster, säger Susanne Bergqvist, IKT-samordnare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Per Palm, ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Kent Perciwall, ordförande i utbildningsnämnden är väldigt glada över att nästa steg nu tas.

- När vi tog beslut om den här inriktningen var syftet att förenkla och det har vi nu lyckats med för eleverna och verksamheterna. När vi har en så här bra lösning är det helt naturligt att även göra den tillgänglig för vårdnadshavarna, säger de i ett gemensamt uttalande.

Arena för lärande är ett samarbetsprojekt mellan barn-och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunledningskontorets IT-avdelning, och har tidigare prisats under bland annat prestigefyllda E-diamond awards.


Fakta om Arena för Lärande:
Arena för lärande är en digital plattform som utvecklats av Alingsås kommun på öppen källkod.Grundtanken bygger på att en enda plattform ska kunna:

  • Utgå från verksamhetens olika roller, elev, personal och vårdnadshavare.
  • Endast kräva en inloggning för att nå fler tjänster.
  • Följa enskild elev från förskoleklass till vuxenutbildning.
  • Ge möjlighet till information från skola till elev och vårdnadshavare.
  • Anpassat gränssnitt för mobil och surfplatta.


Kontakt:
Jonatan Lindholm, projektledare på IT-avdelningen, tel: 0322-61 66 29

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy