Skip to main content

Sollebrunns Oljeservice vinner markanvisningstävling i Tokebacka

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2017 07:36 CET

Nu står det klart att det blir Sollebrunns Oljeservice som tar plats som serviceanläggning i nya etableringsområdet Tokebacka längs med E20. Alingsås kommun har under vintern haft en markanvisningstävling och under torsdagens sammanträde med utvärderingsgruppen utlystes vinnaren, som meddelades på fredagen.

- Vi är väldigt glada för denna marktilldelning. Det har varit ett intressant och aktuellt område i 15 år, så när det nu blev klart var vi självklart intresserade och angelägna om att få etablera oss i Tokebacka, säger Anders Wängroth, ägare och vd för Sollebrunns Oljeservice.

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande som också är en av medlemmarna i utvärderingsgruppen är nöjd:

- Alingsås kommun är mycket nöjda med att kunna välkomna Sollebrunns Oljeservice i Alingsås nya etableringsområde Tokebacka. Det här är ett av Alingsås bästa etableringslägen och vi ser fram emot att nu se området växa fram. Nu har en viktig pusselbit fallit på plats för att skapa goda serviceförutsättningar i området.

Tävlingsuppdraget har gått ut på att lämna förslag på utformning av verksamhetsområdet som ska inrymma fordonsservice samt service för trafikanter. Det innebär en restaurang/vägkrog och serviceanläggning för trafikanter och åkare.

- I framtiden kommer vi att erbjuda både privatpersoner och företag möjlighet att tanka sina fordon hos oss med fokus på miljövänliga drivmedel. Bensin, diesel, HVO och AdBlue kommer alla att kunna tanka hos oss. I anslutning till detta ska det finnas restaurang, butik och biltvätt, avslutar Anders Wängroth.

Ett av kriterierna i tävlingen har varit att ta hänsyn till den bebyggelse som finns i området med dess två mangårdsbyggnader från 1860-talet och 1885 och inkludera dem i utformningen. Byggnaderna är med i kommunens Kulturmiljöprogram och har så kallad q-märkning. Att bevara dem har varit viktigt.

- Dessa byggnader markerar en del av norra infarten till Alingsås och stämmer väl in med vår strategi TräStad 2019, där vi bevarar Alingsås karaktär av träbyggnation och småskalighet tillsammans med modern byggnation och tillväxt, förklarar Daniel Filipsson.

Under mars undertecknas avtalet med Sollebrunns Oljeservice och därefter ska byggstart ske inom 12 månader.

Försäljning av övriga tomter i Tokebacka pågår för fullt. Det förs samtal med ett antal intressenter. Fram tills nu har dialog skett med befintliga Alingsåsföretag som kan ha behov av att flytta sin verksamhet. Under våren kommer Alingsås Business Center att gå ut och marknadsföra området utanför kommunen för att attrahera nyetablering.

Utvärderingsgruppen i markanvisningstävlingen har bestått av kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson, oppositionsråd Joakim Järrebring, byggnadsnämndens ordförande Thomas Pettersson, stadsarkitekt Olle Jansson, trafikingenjör Stefan Sjögren, byggnadsantikvarie Annika Kaas och exploateringsingenjör Patrick Grogenius.

Kontaktpersoner

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande (M), tfn 0322-61 61 22

Anders Wängroth, ägare/vd, Sollebrunns Oljeservice, tfn 0705-27 00 77 (OBS! nås endast 6 mars mellan kl 8-11, därefter på utlandssemester och åter tillgänglig tisdag 14 mars )

Mer info

Mer information hittar du på Alingsås kommuns hemsida, på nedanstående länk.

Här hittar du ritningar, anvisningar med mera gällande markanvisningstävlingen:

https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/tomter-och-mark/markanvisningar/balinge-616-tokebacka-tavling

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera