Skip to main content

​Starkt resultat för kommunen

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2019 13:03 CET

Fler invånare, fler bostäder och fler företag är något som Alingsås kommuns årsredovisning visar när den under måndagens kommunstyrelse behandlades. Utmärkande är att Alingsås kommun visar en av landets högsta nöjdhet inom hemtjänsten.
- Alingsås kommun levererar generellt en bra kvalitet i välfärden och det är något vi ska vara stolta över, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Årsredovisningen sammanfattar Alingsås kommuns verksamhet under det gångna året och om man har nått de mål som man har satt upp.
Målet att befolkningen ska öka har nåtts då befolkningen har växt med 680 personer från 40 390 invånare till 41 070 invånare.
- Vår vision att vara 42 000 invånare vid utgången av 2019 ligger inte så långt bort. Alingsås växer i en stabil och bra takt och vi har fått fart på vår förmåga att leverera planer och bygglov, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

På tal om bostäder så uppnår Alingsås kommun målet om antalet nybyggda bostäder. Trots det slår sig inte kommunen till ro.
- Det är glädjande att se att bostadsbyggandet ökat, från 119 färdiga bostäder 2016 till 151 bostäder 2018. Under 2019 kommer vi att ha ännu fler bostadsprojekt som innehåller hyresrätter. Det är viktigt att det produceras bostäder, men det är också viktigt att det finns olika former av boende, fortsätter Daniel Filipsson.

Inom sysselsättning och företagande finns det både saker att vara nöjd med och andra saker som måste förbättras. En av de goda nyheterna är att 226 företag har etablerats under året i Alingsås kommun.
- Vi vet att att det är attraktivt att driva företag i Alingsås på grund av flera faktorer, som det geografiska läget med bra kommunikationer och vi fortsätter arbetet med att stärka kommunen som etableringsort, säger Daniel Filipsson.

Alingsås kommun kan fortsatt stoltsera med en av landets högsta nöjdhet inom hemtjänsten och även en hög nöjdhet inom äldreboenden. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan har ökat under 2018 och andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg har också ökat.
- Alingsås kommun levererar generellt en bra kvalitet i välfärden och det är något vi ska vara stolta över. Det dagliga arbete som genomförs ute i våra förvaltningar har bevisligen varit framgångsrikt vilket är mycket glädjande, säger Daniel Filipsson.

Medborgarnas upplevelse av kommunens idrotts- och motionsutbud samt idrottsanläggningar har minskat.
- Troligtvis kan det bero på att badet har varit stängt under en längre period. Nu när det nya badet är invigt hoppas jag att upplevelsen av vad kommunen har att erbjuda blir bättre, säger Daniel Filipsson.

Bra ekonomisk resultat

Resultatet för Alingsås kommun uppgår till 74,5 miljoner kronor för år 2018, vilket ligger i linje med de finansiella mål som kommunen har. Kommunen uppnår fyra av de fem finansiella mål som är definierade som god ekonomisk hushållning. De senaste åren har präglats av ett omställningsarbete med en stärkt ekonomistyrning i fokus. I årsredovisningen framgår att detta arbete har gett effekt i form av ett fullgott resultat.
- En god ekonomi med ordning och reda skapar bra förutsättningar för att fortsatt kunna leverera en välfärd av hög kvalitet. Vi är medvetna om att vi står inför utmaningar framöver med en sämre konjunktur och ett stort demografiskt tryck men utifrån att vi redan har påbörjat ett omställningsarbete känns det hanterbart, avslutar Daniel Filipsson.
Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i slutet på mars.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.