Skip to main content

Teknikcollege Alingsås - arbete och utbildning i nära samarbete

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 08:23 CEST

Nu höjs statusen ytterligare för Alströmergymnasiets Teknikprogram. Det i och med att skolan certifieras som Teknikcollege.

Det är ett långsiktigt arbete som lett fram till att teknikprogrammet på Alströmergymnasiet nu blivit en certifierad teknikcollegeutbildning.

    – Vi är väldigt stolta över det här, säger Jarl Silander som är programansvarig för Teknikprogrammet och en av de lärare som var med och initierade arbetet för snart tre år sedan.

 Jarl Silander lyfter fram eleverna och berättar att arbetet med teknikcollege har betytt att en från början väldigt bra utbildning nu även är kvalitetssäkrad utifrån 10 nationellt fastlagda och tuffa kriterier för vad som utgör en modern teknikutbildning av hög kvalité. Patrik Bredberg som är rektor för Teknikprogrammet berättar att Teknikprogrammet är en av Alströmergymnasiets mest populära utbildningar.

    – Arbetet med att uppfylla kriterierna för Teknikcollege har medfört mycket positivt för Teknikprogrammet och våra elever. Ser vi till årets elevtillströmning kan vi konstatera att antalet sökande elever till programmet nu till och med är något större än vad vi har platser för.

För att certifieras som teknikcollege ska utbildningen uppfylla 10 tuffa kriterier vad gäller allt från utrustningsnivå och lärmiljö, lärarnas kompetens och engagemang och inte minst utbildningens koppling till näringslivet.

Thomas Johansson är näringslivets representant och ordförande i Teknikcollege Alingsås lokala styrgrupp. Han lyfter fram den nära kopplingen till arbetslivet som via en bred representation i styrgruppen nu är på plats som en av de viktigaste bitarna med Teknikcollege. Samtidigt framhåller han att det har stor betydelse för den enskilda eleven på ett rent konkret plan att läsa sin utbildning på en certifierad skola. Till exempel erbjuds eleverna på en certifierad utbildning att läsa upp till 300 poäng mer än vad man gör på en ”vanlig” skola.

    – Det kan handla om att man läser vidare det språk man påbörjade i högstadiet eller att man läser de sista kurserna i matematik och fysik för att få den särskilda behörigheten att söka sig vidare till Chalmers eller KTH.

Årets elever i årskurs ett är de första att helt och hållet läsa sin utbildning efter Teknikcollege koncept. De har alla redan haft sitt första möte med det lokala arbetslivet och fått sin första skarpa uppgift som ska redovisas direkt för dessa företag inom ett par veckors tid avslutar Patrik Bredberg.


Fakta Teknikcollege:

Totalt finns det cirka 150 utbildningar i Sverige som är certifierade som Teknikcollege. I Göteborgsregionen finns det totalt 9 gymnasieskolor som ingår i teknikcollegefamiljen. Teknikprogrammet på Alströmergymnasiet är nu en av dem.


Kontakt:

Patrik Bredberg, rektor Teknikcollege Alingsås, patrik.bredberg@alingsas.se, tfn: 0706-75 34 10.
Thomas Johansson, ordförande styrgrupp/Framtid Alingsås, info@framtidalingsas.se tfn: 0705-56 00 68.
Jarl Silander, programansvarig Teknikcollege, jarl.silander@alingsas.se, tfn: 0735-01 73 44.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.