Skip to main content

Toppbetyg för hemtjänsten i Alingsås

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 09:17 CEST

Det finns anledning för hemtjänstpersonalen att vara glada.

- Vi är mycket stolta över resultatet, som visar att vi klarar av att hålla en jämn och hög kvalitet. Här finns Sveriges bästa hemtjänst, alla gör ett fantastiskt arbete och inte nog med det, arbetet på området kräver svåra delegationer så som dialys, trach, sondmatnig med mera. Resultatet beror på kompetenta och engagerade medarbetare, säger en stolt Frida Modén, enhetschef för hemtjänsten i centrum.

- Vi är ett gott gäng och har ett mycket gott samarbete i alla led, jag, min personal och patientansvarig sjuksköterska på området.

- Frida Modén tror att en av hemligheterna bakom siffrorna är att hemtjänsten i Alingsås har ett salutogent arbetssätt, vilket innebär att man väljer att fokusera på det friska hos brukarna.

- Det gör att målet att vi skall ha nöjda vårdtagare, genom ett salutogent arbetssätt är väldigt tydligt. Varje enhet får ta fram egna mål för hur vi skall få nöjda vårdtagare och personalen är väldigt delaktig i den processen. Idéerna kring hur vi skall få nöjda vårdtagare kommer nerifrån och upp och inte tvärtom.

I årets brukarundersökning har Alingsås hemtjänst förbättrat sina resultat från förra året.

Av de som svarade var 94 procent av de som har hemtjänst nöjda, en förbättring från förra året då 91 procent var nöjda. Motsvarande siffra för hela landet är 89 procent.

Särskilt nöjda är vårdtagarna med hemtjänsten i Yttercentrum, Nolby/Anten och Ängabo/Övre Stockslycke som sticker ut med 100 procents nöjdhet.

- Det är ett glädjande besked, och ett kvitto på att vi jobbat hårt för att förbättra servicen till våra brukare, säger Catharina Johansson, vård- och äldreomsorgschef i Alingsås kommun.

- Det arbetet fortsätter. Självklart är målsättningen att 100 procent av våra vårdtagare, både inom hemtjänsten och i boenden ska vara nöjda.

Bland äldreboendena i kommunen är det Ginstgården, som drivs av Bräcke Diakoni som får högsta betyg, 100 procents nöjdhet, tätt följt av Brunnen/Brunnsgården med över 90 procents nöjdhet.

Läs mer om brukarundersökningen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-10-2/

Kontaktpersoner:

Catharina Johansson, förvaltningschef vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås, tel. 0322-61 66 49, 0706-75 34 12

Frida Modén, enhetschef för hemtjänsten i Yttercentrum, tel. 0322-61 67 09

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy