Skip to main content

Turistverksamheten stöps om för framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2018 15:50 CET

Turistbyråansvariga Carina Lundgren fortsätter i sin roll, men platsen blir en annan.

Turistverksamheten i Alingsås kommun kommer att göras om, för att bättre passa ett mer digitaliserat samhälle. Det innebär bland annat att den fysiska turistbyrån stänger från och med den 14 februari.

Vid årsskiftet flyttades turistbyrån och övriga funktioner med fokus på turism från Alingsås Business Center till Kultur- och fritidsförvaltningen.
Redan innan har en diskussion kring hur arbetet ska ske i framtiden förts, och nu börjar de nya formerna landa. Den första mest synliga åtgärden för framtidens turismarbete blir att stänga ner den fysiska turistbyrån.
- Vi har bland annat diskuterat värdena kring att ha en disk där man blir ganska låst. Fler och fler av de tjänster vi kunnat erbjuda är också den typ av tjänster som idag görs via nätet. För oss gäller det nu att kunna anpassa vår verksamhet för att ge mest mervärde till våra besökare, säger Carina Lundgren, Turistbyråansvarig.

En av anledningarna till att Turistbyrån stänger redan 14 februari är att det är en bit kvar till högsäsong, vilket ger arbetsro för att hitta rätt i de nya formerna. Ett inriktningsbeslut kommer också tas i Kultur-och fritidsnämndens vårbudget.
- Redan idag finns en del idéer, men det är viktigt att det är förankrat i nämnden som ju kommer att fatta inriktningsbeslutet. Nu får vi tid att hämta erfarenheter från hur andra kommuner som styrt om verksamheten från den fysiska turistbyrån gör. Det är troligt att det kommer att finnas en slags turistbyråverksamhet även i framtiden åtminstone i samband med större evenemang och då på plats där det händer. Jag ser positivt på att kommunens turismsatsningar nu kan få ett större inslag av kultur, natur och sport och då integrera satsningar i hela kommunen, säger Staffan Albinsson (C ), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det är också klart att en del av verksamheten som burit den fysiska turistbyrån kommer att flyttas över till museets bottenvåning. Bland annat kommer det gå att få tag i tryckt information och möjlighet att köpa souvenirartiklar med mera. Vid större evenemang som Lights in Alingsås med mera kommer också personal finnas på plats för samordning på liknande sätt som när arbetet utgått från nuvarande Turistbyrån.

Carina Lundgren är optimistisk även om 14 februari kommer kännas vemodig.
- Det har varit en central del av verksamheten länge och vi har haft många goda möten här genom åren. Nu har de blivit färre och då är ett bra läge att tänka nytt i samband med en verksamhetsövergång. Men jag har självklart behövt smälta tanken i mitt eget huvud ett par gånger, menar hon.

Turistbyrån kommer från den 14 februari enklast nås på mail turistbyran@alingsas.se och på telefonnummer 0322-61 62 00 mellan klockan 10-12 och 13-15

Förvaltningschef Anneli Schwartz tror att verksamheten kan passa bra in med de övriga verksamhetsgrenarna.
- Det är en på många sätt naturlig förening och på sikt kan det här med största sannolikhet ge väldigt bra korseffekter framöver.

Kontaktpersoner

Staffan Albinsson, Ordörande Kultur- och fritidsnämnden
0709-78 78 56

Carina Lundgren, Turistbyråansvarig
0322- 61 61 77
carina.lundgren@alingsas.se

Anneli Schwartz, Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen
0322- 61 65 05
anneli.schwartz@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.