Skip to main content

Uppskattad föräldrarådgivning i Alingsås

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 11:39 CET

”Du vände allt till det bättre. Mitt barn hälsar att han inte glömmer dig. Vi vet att vi måste jobba vidare på våra svårigheter, vi skall göra det!”. Så lyder en av kommentarerna i den undersökning som Föräldrarådgivningen i Alingsås har genomfört bland de vuxna som har fått stöd där. Undersökningen visar att många är väldigt nöjda.

En nyligen sammanställd undersökning visar att Föräldrarådgivningen i Alingsås uppskattas av de föräldrar och andra omsorgsgivare som har deltagit i verksamheten. Omdömet är gott både vad gäller bemötandet och det stöd man får på Föräldrarådgivningen.

Samtliga som svarade i undersökningen angav att bemötandet på Föräldrarådgivningen var ”mycket bra” eller ”bra”, medan ingen alls hade valt svarsalternativen ”mindre bra” eller ”dåligt”. På frågan om man hade fått den hjälp eller de råd och det stöd som man önskat och förväntat sig, var resultatet nästan lika positivt. De allra flesta svarade ”i mycket hög grad” eller ”i hög grad”, medan drygt 3 procent (vilket motsvarar två personer) sa ”till viss del”. Ingen valde svarsalternativet ”inte alls”.

Professionella medarbetare som tar människor på allvar
Karen Alvstad är enhetschef på stöd- och behandling, dit Föräldrarådgivningen hör. Enheten ingår i sin tur i serviceavdelningen på socialförvaltningen i Alingsås. Karen Alvstad tror att undersökningens goda resultat beror på att medarbetarna är professionella, erfarna och kompetenta och på att Föräldrarådgivningen använder bra och verksamma samtalsmetoder. Att medarbetarna är så bra på att möta människor som befinner sig i svåra situationer är också avgörande.

De fyra medarbetarnas yrkesbakgrund skiljer sig åt, men samtliga har vidareutbildat sig och är professionella familjeterapeuter. Ilze Norman är en av dessa, och hon tror att en av anledningarna till undersökningens goda resultat är att de som jobbar på Föräldrarådgivningen tar människor på allvar. Den här fritt formulerade kommentaren från en av dem som svarade på enkäten uttrycker just detta: ”Jag fick bekräftelse på att jag är på rätt väg. Blev tagen på allvar vilket var mycket skönt.”

Bollplank snarare än rådgivning
Vad är då familjeterapeutens roll? Ilze Norman menar att det – trots namnet Föräldrarådgivningen – handlar mer om att vara något av ett bollplank, en reflektionspartner och en vägledare än om att ge färdiga råd. Hon berättar att familjeterapin ligger henne varmt om hjärtat.

– Jag tror på relationer, på att vi skapas och utvecklas i våra relationer. Familjen och relationer är en kraft, det är ett system som ska jobbas på. Man kan inte ta för givet att det ska fungera av sig självt. Det är en ansträngning. Det är kärlek, känslor, glädje – men även ett arbete som kräver insatser, våra egna insatser, och det kräver samarbetsförmåga och lyhördhet. Och det är en glädje att vara med i processen och hjälpa till om någon vill reflektera kring sina relationer.

Ilze Norman understryker att det inte behöver vara något extremt allvarligt som hänt för att föräldrar ska vara välkomna till Föräldrarådgivningen. Vardagskonflikter och vardagstrassel är skäl som är goda nog. Men var och när går gränsen – när är det dags för föräldrar att kontakta Föräldrarådgivningen?

– När det känns som att man har provat allt man kommer på för att förbättra sin situation, men problemen uppstår ändå. När det finns ett behov av en tredje person som hjälper till i processen. När det känns som att man har fastnat i ett oönskat mönster, säger Ilze Norman.

Medarbetarna uppdaterar sig
En av de bakomliggande tankarna med undersökningen var att kunna förbättra verksamheten utifrån synpunkter från dem som kommit till Föräldrarådgivningen som skulle komma fram. Men hur förbättrar man en verksamhet som får så gott omdöme som Föräldrarådgivningen fick i denna undersökning?

Karen Alvstad menar att verksamheten måste utvecklas, även om de som Föräldrarådgivningen är till för redan är nöjda. Samhällsutvecklingen påverkar föräldraskapet, och medarbetarna på Föräldrarådgivningen behöver ha den kompetens som krävs för att möta föräldrars och barns behov samt kunskap om hur man kan förhålla sig till faktorer som påverkar föräldraskapet. Därför kan Föräldrarådgivningen inte slå sig till ro. En viktig del i detta är att hålla sig uppdaterad kring nya metoder och aktuell forskning, vilket medarbetarna på Föräldrarådgivningen gör.

Drygt 450 barn år 2012
Det var personer som hade avslutat sin rådgivning under perioden september 2012 till mars 2013 som svarade på enkäten. Deltagare i 70 av de 85 ärenden som avslutades under perioden fick möjlighet att svara på enkäten och 58 svar inkom. (Fler än en vuxen kan omfattas av ett och samma ärende.) Barnen till de föräldrar och andra vuxna som svarat på enkäten var från 0 till 20 år gamla.

År 2012 avsattes 1,6 miljoner kronor till Föräldrarådgivningen. Nära 170 familjer med sammanlagt 456 barn berördes av verksamheten. 92 av dessa barn var direkt involverade i kontakten med Föräldrarådgivningen.

 

MER INFORMATION

Här kan du läsa mer om Föräldrarådgivningen:
https://www.alingsas.se/omsorg-hjalp/barn-ungdom-och-familj/foraldrastod/foraldraradgivning/las-mer-om-foraldraradgivningen

Här finns en intervju med familjeterapeuten Ilze Norman på Föräldrarådgivningen:
https://www.alingsas.se/omsorg-hjalp/barn-ungdom-och-familj/foraldrastod/foraldraradgivning/intervju-med-ilze-norman-pa-fora

 

KONTAKT

Karen Alvstad, enhetschef på stöd- och behandling, serviceavdelningen, socialförvaltningen i Alingsås kommun.
Tfn: 0322-616654.
E-mail: karen.alvstad@alingsas.se

Ilze Norman, familjeterapeut på Föräldrarådgivningen i Alingsås kommun.
Tfn: 0322-100 59
E-mail: ilze.norman@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy