Skip to main content

Utvärdering av grundvattnet efter saneringen i kvarteret Ljuset

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2013 13:31 CET

Nu presenterars resultatet av kontrollen av grundvattnet efter saneringen i kvarteret Ljuset. Utvärderingen visar at föroreningsspridningen från området har minskat i och med att föroreningskällorna har rensats bort.

- Både Länsstyrelsen och Alingsås kommuns miljöskyddsnämnd anser att saneringen har
utförts på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär att området nu kan användas
enligt gällande detaljplan utan risk för människors hälsa, berättar Anna Hansson,
miljöutredare på tekniska förvaltningen.

I kvarteret Ljuset ligger, som ligger i centrala Alingsås, fanns tidigare Alingsås gasverk. Verksamheten var i drift från 1930-talet fram till 1956 och orsakade föroreningar i mark och grundvatten i form av tjära, kol, koks och slagg. Efterbehandlingsåtgärder bedömdes vara nödvändiga för att uppnå en acceptabel risknivå för människor och miljö.

För att kunna göra en bedömning av hur föroreningssituationen i grundvattnet ser ut efter att sanering genomförts har grundvattenprovtagning gjorts under två år.

- Sammanfattningsvis kan konstateras att det förekommer föroreningar i grundvattnet inom delar av kvarteret Ljuset. Föroreningarna förekommer under sanerad nivå, dvs där föroreningar
lämnats kvar i marken efter utförd sanering och risken för spridningen av dessa
bedöms i dagsläget vara mycket begränsad, berättar Anna Hansson.

Utvärderingen fastslår att det inte finns något behov av fortsatt kontroll av grundvattnet inom kvarteret
Ljuset. Vid förändringar inom kvarteret, som kan komma att påverka de föroreningar som lämnats kvar i marken, kan dock en ny riskbedömning behövas göras.

 

Kontakt

Anna Hansson, miljöutredare på tekniska förvaltningen, tel: 0322-61 63 08

Bengt Hellberg, exploateringschef på samhällsbyggnadskontoret, tel: 0322-61 72 30

 


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.