Skip to main content

Välkommen med synpunkter på naturvårdsprogram

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2019 08:16 CET

Alingsås kommun vill nu ha dina synpunkter när det gäller det nya naturvårdsprogrammet. Synpunkter ska ha inkommit till miljöskyddsnämnden senast 30 april 2019.

Arbetet med att uppdatera naturvårdsprogrammet (senast antaget år 2005) påbörjades under 2016, och har delfinansierat av länsstyrelsen genom LONA-bidrag.

Det nya naturvårdsprogrammet har kompletterats med en del (Del 1 – Mål, åtgärder och strategier 2020-2025) som tematiskt anger specifika mål som kommunen behöver arbeta mot de kommande fem åren för att uppnå en rik och levande natur och en stor biologisk mångfald. De specifika målen är kompletterade med åtgärder för att nå dessa mål. Denna del innehåller även strategier samt riktlinjer för hur kommunen ska börja arbeta med och förhålla sig till olika hänsynsnivåer.

Det nya naturvårdsprogrammet har dessutom kompletterats med en fördjupande kunskapsdel om biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grön infrastruktur och framför allt beskrivning om hoten mot den biologiska mångfalden. Här finns också olika artlistor för fridlysta och hotade arter och mycket annat.

Lämna synpunkter

Kompletta handlingar som allmänheten är välkommen att ta del av finns digitalt på alingsas.se samt som fysiska blädderexemplar på Sveagatan 12 och på Servicekontoret i Sollebrunn.

Synpunkter ska ha inkommit till miljöskyddsnämnden senast 30 april 2019.

Mer information

Jenny Leonardsson, ekolog, 0322-61 60 00 (vxl)


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.