Skip to main content

Världsmiljödagen – Alingsås gör verklighet av miljöarbetet

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 13:45 CEST

Den 5 juni infaller Världsmiljödagen och i Alingsås kommun står miljöarbete och hållbarhet högt på agendan. Senast i raden av Alingsås exempel på handlingskraft i miljöfrågan är Träffpunkt Stadsskogen, centrum i en ny stadsdel där stad och natur möts. Här finns bland annat den första skolbyggnaden i Norden som certifierats som ett nollenergihus.

I samband med Världsmiljödagen passar Alingsås kommun på att göra en summering av hur det står till med kommunens miljöarbete.

– I Alingsås kommun ligger vi relativt långt fram i vårt miljöarbete, särskilt när det gäller energieffektivt byggande, genom Passivhuscentrum Västra Götaland och de kommunala bolagen Fabs AB och Alingsåshem, säger Fredrik Bergman, kommunens miljöstrateg, som även lyfter fram kommunens engagemang i oljefrågan, som uppmärksammas i den energiplan som fullmäktige antagit – något som ännu är ytterst ovanligt på kommunal nivå i Sverige.

Senast i raden av miljösatsningar i Alingsås är Träffpunkt Stadsskogen, som utgör centrum i den nya stadsdelen Stadsskogen och som är ett exempel på just energieffektivt byggande. Under planeringen och byggandet av Träffpunkt Stadsskogen har hållbarheten varit ledstjärna. Särskilt nydanande och unik ur ett hållbarhetsperspektiv är skolan – den första skolbyggnaden i Norden som blivit certifierad som nollenergihus. Det innebär att byggnaden på ett år själv producerar lika mycket energi som den gör av med. Detta är möjligt tack vare solcellsanläggningen på byggnadens tak, som dessutom är Sveriges största solcellsanläggning på en skola.

– Det kan till och med bli så att skolan blir ett plusenergihus som producerar mer energi än vad den förbrukar, berättar Guido Hjortheimer, projektledare på Fabs AB, det kommunala fastighetsbolag som står bakom Träffpunkt Stadsskogen.

Avfallshantering är annat område där Alingsås, som första kommun i Göteborgsregionen, under det gångna året tagit ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle genom Fastighetsnära insamling av sorterat avfall (FNI). FNI innebär att hushållen sorterar sitt avfall i olika kärl och att avfallet hämtas vid bostaden av en särskild sopbil med fack för de olika typerna av avfall. Det var i oktober förra året som denna typ av insamling kom igång för omkring 750 av hushållen i Alingsås. Systemet införs successivt i fler områden och hösten 2014 kommer det att vara på plats i hela kommunen.

Nyligen nominerades Alingsås också till miljöpriset Sakab AllFa, som går till den svenska kommun som på bästa sätt hanterat hushållens farliga avfall och i förra veckan kom besked om att Avfall Sverige, som är kommunernas expertorganisation inom avfallshantering, placerar Alingsås på femte plats i en ranking av Sveriges 290 kommuner:
– Det känns glädjande att vårt arbete med fokus på hållbarhet uppmärksammas och kul för alla engagerade medarbetare som jobbar med avfall, säger Dan Olsson, som är driftledare på Bälinge avfallsanläggning i Alingsås.

Samtalet om hållbarhet och framtida insatser hålls igång i Alingsås, bland annat under Framtidsveckan som genomfördes i mars i år och som blev en stor succé. Ett femtiotal aktörer; näringsliv, ideella krafter, privatpersoner och kommunen bjöd på cirka hundra programpunkter, allt ifrån föreläsningar och seminarier till filmvisningar och klädbytardag.

Alingsås kommun har också fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med hållbart byggande, genom Passivhuscentrum Västra Götaland, som bidrar till att kommunen ligger i den absoluta framkanten.

– Passivhuscentrum Västra Götaland arbetar för att skynda på det energieffektiva byggandet. I dag står byggnader för 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige och den delen måste minska betydligt för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle, säger Carlos Andersson, verksamhet på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Världsmiljödagen är en av de internationella FN-dagarna och firas sedan början av 1970-talet över hela världen.

Kontakt:

Fredrik Bergman, miljöstrateg i Alingsås kommun, tel: 0322-61 70 05, e-post: fredrik.bergmn@alingsas.se

Guido Hjortheimer, projektledare på Fabs AB, tel: 0322-61 77 60, e-post: guido.hjortheimer@alingsas.se

Dan Ohlsson, driftchef på avfallsavdelningen i Alingsås kommun, tel: 0322-61 63 07 alt. 0706-75 09 50, e-post: dan.ohlson@alingsas.se

Carlos Andersson, verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland, tel: 0322-61 68 01 alt. 0734-15 50 62, e-post: carlos.andersson@passivhuscentrum.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy